Skip to Content Skip to Search
Nicholas

Director of Global Regulatory Affairs

Nicholas

"Als Director of Global Regulatory Affairs geef ik leiding aan een team van ongeveer 35 mensen dat verantwoordelijk is voor het opstellen van etiketteringsdocumenten voor vaccins en het schrijven van klinische en niet-klinische dossiers. Mijn dagelijkse taak bestaat uit het vergaderen met teamleden, het beoordelen van documenten en het leveren van deskundige input ter ondersteuning van andere teams. Ik maak graag gebruik van mijn ervaring en expertise om Regulatory Affairs en de rest van het bedrijf te helpen betere manieren te vinden om te werken en hun projecten vooruit te helpen.

Ik heb veel kansen gekregen tijdens mijn tijd bij GSK, maar de beste was waarschijnlijk de kans om te werken aan de indiening bij de regelgevende instanties in de VS van Cervarix, ons vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV). Door voor deze indiening het contactpunt van GSK met de FDA te zijn, heb ik echt geleerd hoe je werkt als iemand die in het land is gevestigd in vergelijking met de centrale organisatie, en heb ik mijn inzicht in regelgevingszaken in de VS verdiept. Ik heb het geluk gehad dat ik functies met toenemende verantwoordelijkheid en complexiteit heb kunnen vervullen, beginnend als wetenschappelijk schrijver voor het malariavaccinproject en eindigend als hoofd van Labelling, Clinical & Non-clinical Regulatory Affairs bij GSK Vaccines.

Ik word gemotiveerd door de reële behoefte aan de vaccins die we maken. Na gesprekken met collega's en externe onderzoekers ontdekte ik dat er, toen zij de klinische tests voor ons malariavaccin planden, geen gebrek was aan vrijwilligers om het te testen. Er is zo'n grote medische behoefte. Op dat moment realiseer je je dat wat je doet belangrijk is - en dat is de reden waarom ik nog steeds gepassioneerd ben over mijn werk na 16 jaar bij GSK te hebben gewerkt."