Skip to Content Skip to Search
group of children

Werknemers helpen de maatschappij

Vrijwilligerswerk door werknemers is belangrijk voor ons. We moedigen onze mensen aan om een rol te spelen in de lokale gemeenschap – en geven ze daarbij de nodige ondersteuning.

Het doet ons genoegen dat we gemeenschappen en liefdadigheidsinstellingen kunnen ondersteunen, maar vrijwilligerswerk door werknemers is niet alleen iets geven aan anderen. Onze mensen krijgen er ook nieuwe ervaringen en vaardigheden door en, in veel gevallen, een dieper inzicht in de behoeften van de patiënten.

Orange Day

We hebben Orange Day gelanceerd om onze werknemers de kans te geven vrijwilligerswerk te doen voor een goed doel. Medewerkers krijgen hiervoor één betaalde vrije dag per jaar. Wereldwijd hebben tal van GSK werknemers al een breed scala aan liefdadigheidsinstellingen en projecten gesteund, onder meer in lokale scholen, daklozenopvang, buurttuinen, verpleegtehuizen en gemeenschappen die waren getroffen door een natuurramp

Het PULSE Volunteer Partnership

Het PULSE Volunteer Partnership is een initiatief dat uitgaat van de vaardigheden van de vrijwilligers. Via PULSE gaan gemotiveerde werknemers drie of zes maanden fulltime werken bij een non-profitorganisatie, waar ze hun kennis en ervaring inzetten om uitdagingen in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland op te lossen.

Sinds het programma van start ging in 2009, zijn er bijna 500 werknemers uit 51 landen uitgezonden naar 92 non-profitorganisaties in 61 landen, waar ze partners steunen die werken aan toegang tot de gezondheidszorg en aan problemen die kinderen ervaren. Dit komt neer op £ 12,6 miljoen aan vrijwilligerswerk door deskundigen. Dankzij het PULSE-programma kunnen onze werknemers gedurende een periode fulltime werken voor een non-profitorganisatie en hun professionele expertise en kennis inzetten ten voordele van de organisatie en de samenleving. Zo heeft Karolina Bielawska, een GSK medewerkster in Polen, een communicatiestrategie ontwikkeld om Mundo Sano in Argentinië te helpen bij het bestrijden van verwaarloosde tropische ziekten in delen van Latijns-Amerika. Karolina heeft naast het ontwikkelen van het communicatiemateriaal ook het lokale team opgeleid om de communicatiestrategie te implementeren, zodat het werk kon worden voortgezet na haar vertrek.

Ontdek meer over employee volunteering

Lees meer over het PULSE programma in het Employee Volunteering - annual impact report 2017-2018 (PDF - 15.9 MB).