HKH Prinses Astrid van België eerde GSK Argentina met bezoek aan lokale productiefaciliteiten

Buenos Aires, 27 juni 2018In het kader van de economische missie in Argentinië, namen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België, Federale en Regionale Belgische Ministers, vertegenwoordigers van het Diplomatieke Korps, leden van de Belgische Economische Missie en de Argentijnse autoriteiten, deel aan een evenement in de productiefaciliteiten van GSK Argentinië, gericht op het versterken van de bilaterale betrekkingen aangaande de ontwikkeling van wetenschappelijke en technologische innovatie op het gebied van vaccinatie, waaronder de immunisatie tegen een van de meest verwoestende maar te voorkomen ziekten: meningitis.

GSK heeft een sterke band met België, waar het wereldwijde hoofdkantoor van GSK Vaccins zich bevindt. Het centrum voor R&D-activiteiten van GSK Vaccins is gespecialiseerd in de ontdekking van nieuwe vaccins en de ontwikkeling van producten voor de preventie van infecties die ernstige medische problemen in de wereld veroorzaken.

Met het oog hierop, en in het kader van GSK’s intentie om de activiteiten rond meningitisvaccins in Argentinië uit te breiden, werd het Koninklijk bezoek georganiseerd met de aanwezigheid van de Prinses namens Zijne Majesteit Koning Filip van België, de Federale Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, ZE Dididier Reynders, de Vice-President en Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Nieuwe technologieën, Werkgelegenheid en Vorming van de Waalse Regering, ZE Pierre-Yves Jeholet, en de Ambassadeur van België in Argentinië, Peter Maddens. Daarnaast waren er ook Argentijnse overheidsfunctionarissen aanwezig, waaronder net als verschillende lokale gezondheidsautoriteiten en leden van het diplomatiek korps van het Verenigd Koninkrijk.

Zijne Excellentie Pierre-Yves Jeholet, Vice-President en Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Nieuwe technologieën, Werkgelegenheid en Vorming van de Waalse Regering verklaarde het volgende over het Koninklijk bezoek: "Het evenement van vandaag belicht de voordelen van vaccinatie en versterkt de activiteiten van een van de grootste spelers in het veld: GSK Vaccins. Het biedt ook de gelegenheid om de kracht en de internationale status van de biotech- en farmaceutische industrie in België, en met name in Wallonië, te illustreren. Dit toont aan dat een bedrijf kan floreren in onze regio en de wereld kan veroveren. De site van GSK in Wallonië is de grootste productiesite van vaccins ter wereld. We zijn erg trots op het ondersteunend ecosysteem dat zo'n succesverhaal mogelijk maakt."

Rodolfo Civale, VP & General Manager van GSK Argentina, wees erop dat: "De eer van de aanwezigheid van Hare Majesteit bij GSK Argentina, die de economische missie leidt, belangrijk is voor de ontwikkeling van onze vaccinatie-activiteiten in Argentinië, bijvoorbeeld met het oog op mogelijke investeringen en projecten rond de overdracht van technologie in verband met een nieuw vaccin tegen meningitis waarvan ik zeker ben dat ze zullen bijdragen tot het voorkomen van ziekten en dat ze ten goede komen van de gezondheid van onze bevolking".

GSK Argentina is trots deel uit te maken van de Koninklijke Missie en verwacht de institutionele banden met België, een strategische land voor haar vaccinatie-activiteiten, te blijven versterken.