Ons engagement voor de planeet

Een gezonde planeet voor gezonde mensen

Wij streven ernaar om tegen 2030 een netto nulimpact te hebben op het klimaat

Wind turbines in a field

Energie en CO2

Tegen 2030 zullen wij nul netto klimaateffecten hebben.

Onze doelstellingen op vlak van energie zijn:

 • uitstoot van alle activiteiten tegen 2030

  Netto 0
 • hernieuwbare elektriciteit tegen 2025

  100%

Om deze doelstellingen te bereiken, hebben wij het Energy Reduction & Transition Program opgesteld: het is een investeringsplan dat over verschillende jaren is gespreid. Oude gebouwen worden vervangen of grondig gerenoveerd met nieuwe, efficiëntere technologieën. Andere eenheden worden voortdurend geoptimaliseerd om hun energieprestaties te verbeteren.

In de afgelopen 5 jaar heeft het programma ons in staat gesteld de CO2-uitstoot van onze Belgische vestigingen met 20% te verminderen, terwijl de ontwikkeling van het bedrijf werd voortgezet.

Modernisering en optimalisering

Onze vestiging in Rixensart is onlangs uitgerust met een nieuw verwarmingslokaal met ketels van de nieuwste generatie om efficiënter te zijn in ons energieverbruik. Dit nieuwe stooklokaal maakt de productie en levering mogelijk van industriestoom (30 ton/uur) aan alle gebouwen op onze site in Rixensart.

Daarnaast optimaliseren wij onze apparatuur voor koelinstallaties, die in grote hoeveelheden nodig zijn voor de productie van vaccins.

Duurzame mobiliteit op het werk

Wij hebben een duurzaam mobiliteitsbeleid ingevoerd met de bevordering en invoering van structuren om het reizen per fiets, carpooling en openbaar vervoer aan te moedigen. Er is een groot elektrisch laadstation geïnstalleerd voor bedrijfswagens. Daarnaast organiseren we regelmatig evenementen, zoals het lentefietsfestival en de Mobiliteitsweek. 

Water

Tegen 2030 zal wij een netto positief effect op de natuur hebben.

Onze doelstellingen op vlak van water zijn:

 • het totale waterverbruik tijdens onze activiteiten tegen 2030 verminderen

  20%
 • goed waterbeheer op alle locaties tegen 2025

  100%

In de afgelopen vijf jaar is het waterverbruik, ondanks de toegenomen activiteiten op onze sites, constant gebleven.

Om ons doel te bereiken, zullen we de beste technologieën gebruiken en de reinigingsprocessen van onze productie optimaliseren om het verbruik te verminderen.

De optimalisering van het huidige zuiveringswatersysteem in Rixensart maakt het mogelijk om tot 500m³ water per dag te besparen. Ons uiteindelijk doel is ook om water te kunnen recupereren voor industrieel gebruik.

Bovendien willen wij de natuurlijke watercyclus sluiten door de hoeveelheid verharde oppervlakken te verminderen en door op het terrein vijvers aan te leggen om het regenwater in het grondwater te laten infiltreren.

Afval

Tegen 2030 zal al ons afval worden gerecycleerd en hergebruikt.

Onze twee belangrijkste pijlers in afvalbeheer:

 • minder afval te produceren tegen 2030

  20%
 • hergebruik en herbenutting van ons afval naar een meer circulaire levenscyclus brengen tegen 2030

  100%

Wij zetten ons in voor een verantwoord afvalbeheer en al meer dan 20 jaar wordt het afval niet gestort ("Zero Landfill").

Er zijn meer dan 30 verschillende afvalstromen op onze locaties.

Enkele van de initiatieven die we reeds in België genomen hebben:

 • Recycling van kleding uit productiezones
 • Selectieve inzameling en recycling van doppen van drankflessen
 • Eindverpakking in karton voor bepaalde afdelingen
 • Vermindering van plastic voor eenmalig gebruik voor een aantal cateringproducten
 • Optimalisering van de recycling van industrieel glas (laboratoriumglaswerk)
 • Sigarettenpeuken

Biodiversiteit

Ons doel is om tegen 2030 een positieve impact te hebben op de biodiversiteit in al onze Belgische vestigingen.

De Belgische sites zijn al meer dn tien jaar gecertificeerd als een “natuurnetwerk”. 40% van onze sites zijn groene ruimten, met inbegrip van bosgebieden, bloemenweiden, grasperken, etc. We breiden deze ruimte voortdurend uit om de natuur weer centraal te stellen op onze terreinen.

Zo hebben wij op onze locaties grote habitatgebieden voor bedreigde diersoorten in beboste gebieden die tegelijkertijd dienst doen als recreatiegebied voor ons personeel. Onze inspanningen worden uitgevoerd onder leiding van erkende lokale en internationale experts, zoals Natagora.