Pulmonale arteriële hypertensie

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een zeer zeldzame aandoening van de longslagaders.

In België zijn er naar schatting 400 patiënten en er komen jaarlijks ongeveer 60 nieuwe patiënten bij. PAH heeft vele mogelijke oorzaken en kan zich op alle leeftijden manifesteren.

Een blijvende vernauwing van de longslagaders doet de bloeddruk toenemen en vermindert de bloedsomloop in de longen. Hierdoor kunnen de longen moeilijker zuurstof uitwisselen met het bloed.

De ziekte kan gepaard gaan met uiteenlopende symptomen, zoals kortademigheid, vermoeidheid, pijn op de borst, duizeligheid of flauwvallen. Voorts kunnen zich ook oedemen voordoen (bv. gezwollen voeten en benen).

De ziekte leidt tot een progressief verminderd inspanningsvermogen en heeft daardoor een belangrijke invloed op het dagelijks functioneren van de patiënt.

Indien onbehandeld verergert PAH op termijn tot een levensbedreigende aandoening met beperkte overleving.

PAH kan niet worden genezen maar de behandeling is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Er zijn nu verschillende vaatverwijdende geneesmiddelen beschikbaar (in tabletten of voor injectie). Deze kunnen de klachten en symptomen van patiënten aanzienlijk verbeteren en mogelijk de verergering van de ziekte vertragen.

De behandeling voor pulmonale arteriële hypertensie gebeurt meestal in gespecialiseerde centra.

Neem contact op met uw arts/apotheker voor verdere inlichtingen.