Respiratoire aandoeningen

Ons respiratoir verhaal

GSK staat op het voorfront van de respiratoire wetenschap sinds meer dan 40 jaar. Zo leveren we één derde van alle geneesmiddelen die door COPD- en astmapatiënten ingenomen worden. Op deze manier stellen we samen alles in het werk om patiënten te helpen die getroffen zijn door deze ziektes die soms zeer ernstig kunnen zijn.

COPD – Chronische Obstructieve Bronchopneumopathie

Wat is COPD1?

 • COPD is een longziekte die een normale ademhaling bemoeilijkt, met soms de dood tot gevolg.
 • COPD is een overkoepelend ziektebeeld waarbij de luchtwegen en longen verstopt zijn, voornamelijk door chronische bronchitis en emfyseem.
 • COPD veroorzaakt kortademigheid (of ‘naar lucht happen’), chronische hoest en slijm.
 • De symptomen ervan kunnen geleidelijk aan verergeren zodat alledaagse activiteiten, zoals trappen oplopen, zeer moeilijk worden en dikwijls de levenskwaliteit van de patiënt vermindert.

Wist je dat?

 • 65 miljoen personen lijden wereldwijd aan COPD. Dit cijfer zou tot 210 miljoen kunnen oplopen wanneer we rekening houden met alle stadia van COPD.2,3
 • >3 miljoen personen stierven aan COPD in 2012 (5% van de totale sterfte op wereldvlak).1
 • >65 jaar: COPD komt het vaakst voor bij patiënten van deze leeftijd.4

Oorzaak

In meer dan 9 gevallen op 10 is ze een gevolg van jarenlang roken. Daarom zou men ook van rokerslong kunnen spreken.

Behandeling

Uiteraard is rookstop bij deze patiënten ten zeerste aanbevolen om een verdere afname van de longfunctie te voorkomen. De symptomen kunnen verlicht worden met geneesmiddelen die de luchtwegen verwijden en ontstekingsremmers kunnen tevens de ontsteking die aan de basis ligt van de ziekte, aanpakken. Revalidatietechnieken en zuurstoftherapie laten eveneens toe de levenskwaliteit van deze patiënten verder te verbeteren.

Neem contact op met uw arts/apotheker voor verdere inlichtingen.

Astma

Wat is astma?

 • Astma is één van de belangrijkste niet-besmettelijke ziekten. Het is een chronische luchtwegaandoening die een ontsteking van de longen veroorzaakt en de longen vernauwt.6
 • Astma veroorzaakt terugkerende episodes van piepende ademhaling, kortademigheid, ademnood en hoesten, vooral 's nachts of in de vroege ochtend. De ernst en frequentie is individueel verschillend.5
 • Astma is een vaak voorkomende ziekte die in heel Europa mensen van alle leeftijden treft. De ziekte treedt meestal tijdens de kindertijd op, maar kan ook nog voortduren als de patiënt volwassen is. Het gebeurt minder vaak dat de ziekte voor het eerst de kop opsteekt op volwassen leeftijd. Astma bij volwassenen kan dus een persisterende ziekte uit de kindertijd zijn, een terugval van deze ziekte, of ook nog een echte 'nieuwe' ziekte op volwassen leeftijd.5
 • Terugkerende astmasymptomen veroorzaken vaak slapeloosheid, vermoeidheid overdag, een verminderde activiteitsgraad en school- en werkverzuim.6
 • In vergelijking met andere chronische aandoeningen ligt de mortaliteit voor astma vrij laag.6

Wist u dat?

 • Momenteel hebben ongeveer 235 miljoen mensen astma. Het is een vaak voorkomende ziekte bij kinderen.6 
 • In Europa hebben 30 miljoen kinderen en volwassenen jonger dan 45 jaar astma.5
 • ≥ 9,0% van de bevolking van 18-44 jaar is naar schatting de huidige prevalentie van astma in België.5

De oorzaken

De aanleg voor astma is erfelijk. Daarnaast zijn er risicofactoren uit de omgeving die leiden tot het daadwerkelijk ontwikkelen van astma. Bij astma is er namelijk sprake van luchtwegen die bijzonder prikkelbaar zijn. De klachten ontstaan als mensen prikkelende stoffen inademen, waarbij er een onderscheid kan gemaakt worden tussen allergische (bijvoorbeeld huisstofmijt, dieren en pollen) en niet-allergische prikkels (bijvoorbeeld tabaksrook, parfum en luchtvervuiling). Ook inspanning, het weer, emotionele spanning en een infectie aan de luchtwegen kunnen klachten uitlokken.

De behandeling

De behandeling van astma is erop gericht om controle van de ziekte te bereiken. Dit betekent dat men de klachten, die het gevolg zijn van de ziekte, moet trachten te voorkomen, een optimale longfunctie moet nastreven, en exacerbaties moet proberen te voorkomen. Met een goede behandeling kunnen veel mensen met astma een normaal leven leiden.

De volledige GINA-rapporten (GINA, Global Initiatives for Asthma), met gegevens over een doeltreffend behandelingsprogramma voor astma, zijn te vinden op hun website.

Neem contact op met uw arts/apotheker voor verdere inlichtingen.

 

Referenties

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/
2 Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2007. Geraadpleegd via http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf
http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/   
4 Hurd S. The impact of COPD on lung health worldwide: Epidemiology and incidence. Chest 2000; 117 (suppl 2):1S-4S. Geraadpleegd via http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/pulmonary/chronic-obstructive-pulmonary-disease/
5 European Lung Whitebook. European Respiratory Society; 2013. Geraadpleegd via: http://www.erswhitebook.org/files/public/Chapters/12_adult_asthma.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/en/
7 https://ginasthma.org