HCP Transparency

Bekendmaking transparantie

We erkennen het belang van meer transparantie en van het centraal stellen van de patiënt bij elke beslissing die wij nemen. We blijven ons inzetten om de betalingen die wij aan gezondheidsprofessionals doen openbaar te maken en zijn van plan om onze rapportage over betalingen aan individuele zorgverleners uit te breiden.

Wij publiceren reeds betalingen aan gezondheidsprofessionals in 32 markten in Europa (inclusief Rusland en Oekraïne) en Australië, Japan en de VS voor activiteiten zoals adviesraden, wetenschappelijke symposia en marktonderzoek.

Vanaf 2019, voor zover wettelijk toegestaan, rapporteren we nu jaarlijks individuele betalingen aan gezondheidsprofessionals voor het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten en voor het verlenen van diensten, zoals het spreken op evenementen of het bijwonen van adviesraden. Waar individuele informatieverstrekking op individueel niveau wettelijk niet is toegestaan, zullen wij de totale betalingen blijven rapporteren.

Lees meer over onze betalingen aan HCP's in de VS, Europa en de rest van de wereld via de pagina's in deze sectie.