Bekendmaking transparantie

We hebben ons ertoe verbonden om tegen 2016 te stoppen met betalingen aan beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (HCP's) om in onze naam te spreken over onze geneesmiddelen of vaccins voor toehoorders die onze producten kunnen voorschrijven of het voorschrift kunnen beïnvloeden.

We zullen ook individuele HCP's niet langer rechtstreeks financieel steunen om een medisch congres bij te wonen.

In de overgangsperiode blijven we betalingen die we uitvoeren ten gunste van HCP's die in onze naam spreken over producten of bepaalde ziekten en ook betalingen voor deelname aan medische congressen openbaar maken. We hebben er ons ook toe verbonden om alle andere betalingen ten gunste van HCP's te publiceren.

Dit beantwoordt aan de nieuwe richtlijn van de European Federation of Pharmaceutical Industry Association (EFPIA). Alle details over de Disclosure Code van EFPIA zijn beschikbaar op de EFPIA-website.