Interactie met voorschrijvers

In al onze contacten met zorgverleners is het onze prioriteit transparant te zijn over ons werk, integer te handelen en de belangen van de patiënten altijd op de eerste plaats te zetten.

Farmaceutische bedrijven spelen een belangrijke rol als het erom gaat zorgverleners te voorzien van nauwkeurige, hoogwaardige informatie over geneesmiddelen op voorschrift en vaccins.

Deze relatie is essentieel voor de vooruitgang van de medische wetenschap en om aan de behoeften van de patiënten en de volksgezondheid te helpen tegemoetkomen

Wij zijn ervan overtuigd dat deze relatie essentieel is voor de vooruitgang van de medische wetenschap en om aan de behoeften van de patiënten en de volksgezondheid te helpen tegemoetkomen.

We stellen een toenemende bezorgdheid vast over het feit dat de manier waarop de sector vandaag informatie en opleiding verstrekt aan zorgverleners, ervaren kan worden als een ongepaste beïnvloeding van de beslissingen van de voorschrijver.

Zelfs de perceptie van een belangenconflict kan het vertrouwen ondermijnen dat patiënten hebben in de informatie over geneesmiddelen die ze van hun artsen hebben gekregen. We moeten alles in het werk stellen om dat te voorkomen.

Eind 2013 hebben we drie belangrijke veranderingen aangekondigd in onze samenwerking met zorgverleners

Eind 2013 hebben we drie belangrijke veranderingen aangekondigd om in onze samenwerking met zorgverleners rekening te houden met die bezorgdheid. We willen dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat als hun zorgverlener hen een geneesmiddel of vaccin van GSK voorschrijft, die beslissing op degelijke wetenschappelijke en medische expertise is gebaseerd.

Op de eerste plaats hebben we nieuwe incentives voor onze verkopers ingevoerd:

  • Vanaf januari 2015 worden verkopers van GSK of hun managers, die in contact komen met klanten, niet langer financieel beloond op basis van individuele verkoopcijfers. Ons verkoopteam wordt nu beloond op basis van zijn technische kennis en de kwaliteit van zijn dienstverlening aan zorgverleners ter ondersteuning van een betere patiëntenzorg, en een aantal algemene criteria om de prestaties te meten.

Ten tweede, zullen we onafhankelijke medische opleiding voortaan op andere manieren ondersteunen:

  • We zijn van mening dat de sector een belangrijke rol speelt bij het aanbieden van medische opleiding om zorgverleners te voorzien van informatie over ziekten, diagnosen en behandelingen. Ons engagement inzake medische opleiding is onveranderd.

Ten derde, zullen we in 2016 ophouden met rechtstreekse betalingen aan zorgverleners die worden verzocht om uit onze naam te spreken: 

  • Om tegemoet te komen aan de eventuele bezorgdheid over het ongepast beïnvloeden van het gedrag van de voorschrijver en om onze inspanningen inzake marketing en opleiding transparanter te maken, zullen we het systeem van rechtstreekse betalingen aan zorgverleners die uit naam van GSK over onze geneesmiddelen op voorschrift en vaccins praten, geleidelijk laten uitdoven. In plaats daarvan ontwikkelen we nieuwe digitale, persoonlijke en realtime applicaties om het verstrekken van informatie aan zorgverleners te verbeteren. De deskundige artsen die bij GSK werken, zullen meer tijd hebben om met hun externe confraters over onze geneesmiddelen te praten en hun vragen te beantwoorden. 

Zorgverleners blijven belangrijke partners voor GSK en ook na 2016 zullen we hen blijven betalen voor niet-promotionele activiteiten die we zonder hen niet zouden kunnen ondernemen, onder meer:

  • Verrichten van door GSK gesponsord klinisch onderzoek
  • Verlenen van advies en verrichten van marktonderzoek, wat ons de nodige inzichten oplevert over specifieke ziekten en de behandeling van patiënten

Wij verbinden ons ertoe alle betalingen die we aan zorgverleners doen openbaar te maken.