HCP Belgium Interactions

Interactie met voorschrijvers

In al onze contacten met zorgverleners is het onze prioriteit transparant te zijn over ons werk, integer te handelen en de belangen van de patiënten altijd op de eerste plaats te zetten.

Farmaceutische bedrijven spelen een belangrijke rol als het erom gaat zorgverleners te voorzien van nauwkeurige, hoogwaardige informatie over geneesmiddelen op voorschrift en vaccins.

Deze relatie is essentieel voor de vooruitgang van de medische wetenschap en om aan de behoeften van de patiënten en de volksgezondheid te helpen tegemoetkomen

Wij zijn ervan overtuigd dat deze relatie essentieel is voor de vooruitgang van de medische wetenschap en om aan de behoeften van de patiënten en de volksgezondheid te helpen tegemoetkomen.

Wijzigingen in ons beleid

Op 2 oktober 2018 kondigden we een reeks wijzigingen aan in ons beleid voor de manier waarop we met zorgverleners werken. Het doel van deze wijzigingen is om het inzicht in nieuwe gegevens en klinische ervaring met onze producten te verbeteren en de transparantie van betalingen aan voorschrijvers te vergroten.

De veranderingen zullen gedurende een beperkte periode van toepassing zijn op innovatieve producten en hebben tot doel zorgverleners te ondersteunen om betere resultaten voor patiënten te leveren. Zie onze code over HCP engagement (PDF).

Hoe we het delen van onze data optimaliseren

Daarom voeren we de volgende wijzigingen door in ons beleid om het delen van nieuwe gegevens over onze producten tussen zorgverleners te helpen verbeteren. In de toekomst zal GSK:

  • een eerlijke marktwaarde betalen aan wereldwijde experts die spreken over de nieuwe wetenschap achter geselecteerde GSK-producten, de bijbehorende ziekten en de klinische praktijk in promotionele omgevingen, waaronder nationale bijeenkomsten, sprekersbijeenkomsten, GSK standalone bijeenkomsten, satellietsymposia en webinars.
  • redelijke reiskosten betalen (behalve in de VS) voor een zorgverlener om een door GSK georganiseerde bijeenkomst bij te wonen om meer te weten te komen over gegevens en klinische expertise.
  • rechtstreeks inschrijfgeld betalen voor HCP's voor het bijwonen van externe congreswebinars/webcasts. GSK blijft zorgverleners niet sponsoren om lokale en internationale conferenties bij te wonen.

Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn voor een periode van 24 maanden vanaf de marketing autorisatie van een nieuw medicijn of vaccin, en voor 12 maanden volgend op significante nieuwe data, omdat dit de periode is waarin zorgverleners de grootste nood hebben het kennen van data van nieuwe producten.

In het kader van het nieuwe beleid zullen wij onze rapportage over betalingen aan individuele HCP's uitbreiden als onderdeel van ons streven naar transparantie en verantwoorde informatieverstrekking. Vanaf 2019 zullen wij, voor zover wettelijk toegestaan, jaarlijks individuele betalingen bekendmaken in de VS, Japan en andere belangrijke ontwikkelde markten in Europa, Noord-Amerika en Azië.

Onze verbintenis

Al vele jaren proberen we aan te tonen dat wanneer we met een arts, verpleegkundige of andere voorschrijver spreken, het belang van de patiënt altijd voorop staat. Wij begrijpen dat onze rol bij het verstrekken van nieuwe gegevens en informatie over onze geneesmiddelen aan gezondheidsprofessionals duidelijk en zonder enige perceptie van belangenverstrengeling moet worden vervuld.

Wij geloven dat een transparante wetenschappelijke dialoog en betrokkenheid met deskundigen in het belang is van iedereen die werkt aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, de verbetering van de klinische praktijk en de zorg voor patiënten. Dit zijn de beginselen die ten grondslag liggen aan ons beleid van betrokkenheid bij gezondheidsprofessionals en wij blijven ons volledig inzetten voor deze beginselen.