HCP Belgium trial and research

Samenwerking voor klinische studies en onderzoek

Samenwerking met gezondheidsprofessionals vormt een essentieel onderdeel van onze inspanningen om nieuwe geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen. Dankzij die relaties krijgen we inzicht in zowel de behoeften van de patiënt als de voordelen en risico's van onze producten.

Zorgverleners helpen ons om eventuele vrijwilligers voor klinische proeven op het spoor te komen, dienen het geneesmiddel of vaccin voor onderzoek aan de patiënt toe en monitoren de resultaten. Die unieke medische inzichten en kennis zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

Kenmerkend voor dergelijke relaties is een gedeeld objectief om de gezondheid van patiënten te verbeteren, op basis van onze waarden: transparantie, respect, integriteit en patiëntgerichtheid.

HCP's die met ons samenwerken aan klinische studies ondertekenen een contract met ons en worden betaald voor hun werk aan deze klinische studie. Die betaling dekt hun tijd, plus de kosten voor onderzoeken die ze eventueel uitvoeren om na te gaan of een patiënt geschikt is en of de behandeling doeltreffend is.

Ons beleid

Bij al ons werk met HCP's passen we een strikt beleid toe. Dat stelt dat:

  • alle klinische studieonderzoekers uitsluitend geselecteerd worden op basis van hun bekwaamheid om een kwaliteitsvolle klinische studie uit te voeren ;
  • of ze al dan niet voorafgaand GSK-producten gebruikten geen invloed mag hebben op hun deelname als klinische studieonderzoeker;
  • er geen betaling aangeboden of uitgevoerd wordt om hun oordeel te beïnvloeden in verband met het insluiten of behouden van een patiënt in een klinische studie;
  • geschenken aan HCP’s die deelnemen aan een onderzoeksproject voor GSK niet toegestaan zijn;
  • alle betalingen aan HCP's moeten gebeuren binnen een contract;
  • betalingen in overeenstemming moeten zijn met de correcte marktprijswaarde voor het geleverde werk en de geleverde diensten.

We zijn ook een verbintenis aangegaan om vanaf 2016 de betalingen voor onderzoek ten gunste van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en hun instellingen voor klinisch onderzoek publiek te maken op gegroepeerd niveau. Bijgevolg zal de informatie over betalingen die in België gebeuren voor onderzoeksdoeleinden verschijnen op een website.