Integratie en verscheidenheid

Wij streven naar een integrerende werkplek om de meest getalenteerde mensen van alle achtergronden en culturen aan te trekken en te behouden.

Wij richten ons op het creëren van een integrerend bedrijf waar alle werknemers zich betrokken voelen en weten dat hun werk een belangrijke bijdrage levert. Een integrerende omgeving verwelkomt de kennis, perspectieven, ervaringen en werkstijlen van onze wereldwijde bevolking. Dit verhoogt niet alleen de individuele creativiteit en innovatie, maar is zakelijk gezien ook zinvol.

Gelijkheid betekent alle werknemers een gelijke behandeling geven ongeacht hun werkelijke of vermeende ras; kleur; etnische of nationale afkomst; leeftijd; geslacht; seksuele geaardheid; huwelijk en burgerlijk partnerschap; genderidentiteit en/of expressie; godsdienst of overtuiging; fysiek vermogen/onvermogen en/of chronische aandoeningen (zoals HIV/AIDS); genen of andere beschermde kenmerken die in een land relevant kunnen zijn.

Voor meer informatie over onze aanpak, lees onze verklaring over gelijke kansen.

Genderdiversiteit

Wij richten ons erop genderdiversiteit in management- en seniorfuncties mogelijk te maken. In 2013 introduceerde we gerichte individuele en collectieve coaching en sponsoring voor opkomend talent. In 2014 zullen we werknemers uitnodigen voor sessies waarin verborgen barrières besproken worden die genderdiversiteit kunnen belemmeren.

Culturele en etnische diversiteit

Wij monitoren het aandeel van etnische minderheden onder ons personeel op lokaal niveau tegenover gemiddelden in de industrie en de nationale bevolking. Wij werken ook samen met groepen die diverse gemeenschappen vertegenwoordigen.

Handicap

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat mensen met een handicap carrièremogelijkheden bij GSK hebben, zodat er waardevol talent en expertise aan het bedrijf wordt toegevoegd. Hierop wordt bij GSK wereldwijd gericht en zijn we bezig met de oprichting van een internationale raad voor personen met een handicap, voor het bepalen van prioriteiten, het stellen van doelen en het monitoren van onze vooruitgang. We doen er ook alles aan om werknemers te behouden en steunen diegenen die tijdens het werken bij GSK een handicap krijgen.