Integratie en verscheidenheid

Wij streven naar een integrerende werkplek om de meest getalenteerde mensen van alle achtergronden en culturen aan te trekken en te behouden.

Bij GSK stimuleren diversiteit en een inclusiecultuur onze missie om mensen te helpen meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven. Respect voor mensen is een van onze kernwaarden: door het creëren van een omgeving waarin ieders stem wordt gehoord en waar elke persoon zijn volledige potentieel kan bereiken.

"We want to be a trusted employer for you and the generations that follow you. I really care that we represent the modern world that we live, work and compete in, so every single employee can feel supported when they come to work at GSK and give the best of themselves every day.”

Emma Walmsley, GSK CEO

Wij richten ons op het creëren van een integrerend bedrijf waar alle werknemers zich betrokken voelen en weten dat hun werk een belangrijke bijdrage levert. Een integrerende omgeving verwelkomt de kennis, perspectieven, ervaringen en werkstijlen van onze wereldwijde bevolking. Dit verhoogt niet alleen de individuele creativiteit en innovatie, maar is zakelijk gezien ook zinvol.

We zijn vastbesloten om het potentieel dat ons ter beschikking staat volledig te ontsluiten uit de verschillende kennis, perspectieven, ervaringen en werkstijlen van onze wereldwijde bevolking. We bereiken dit b.v. door middel van speciale ontwikkelingsprogramma's voor talenten met een hoog potentieel, sponsoring door senior leiders voor inclusie- en diversiteitsinitiatieven en positieve veranderingen die door onze werknemershulpgroepen worden verdedigd.

We hebben een holistische reeks evenementen die worden uitgevoerd onder verschillende campagnes om onze medewerkers te helpen de verschillende kennis, perspectieven, ervaringen en stijlen in onze gemeenschap te zoeken, waarderen en erop te vertrouwen.

Bij GSK zijn we trots op het werk dat we doen om onze werknemers te ondersteunen. Dit gebeurt allemaal op een opzettelijke en praktische manier door te luisteren naar de behoeften van onze werknemers en te reageren met het creëren van progressief beleid en zich aan hen te committeren.

Genderdiversiteit

Wij richten ons erop genderdiversiteit in management- en seniorfuncties mogelijk te maken. In 2013 introduceerde we gerichte individuele en collectieve coaching en sponsoring voor opkomend talent. In 2014 hebben we medewerkers uitgenodigd deel te nemen aan sessies om verborgen barrières te bespreken die genderdiversiteit kunnen belemmeren. In 2018 werd een door medewerkers geleide community (Women Leadership Initiative Employee Resource Group) opgericht binnen GSK Belgium om een meer inclusieve werkomgeving te creëren.

 

Close accordion

LGBT

Spectrum is GSK's werknemersresourcegroep die de LGBT-gemeenschap (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) ondersteunt. Spectrum is een groeiend netwerk dat openstaat voor alle GSK-medewerkers, LGBT's en bondgenoten. Meer dan 2000 leden hebben zich wereldwijd aangesloten, waaronder meer dan 400 in België, om inclusieve werkcultuur mogelijk te maken.

Close accordion

Cultural & etnische diversiteit

Wij monitoren het aandeel van etnische minderheden onder ons personeel op lokaal niveau tegenover gemiddelden in de industrie en de nationale bevolking. Wij werken ook samen met groepen die diverse gemeenschappen vertegenwoordigen.

Close accordion

Handicap

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat mensen met een handicap carrièremogelijkheden bij GSK hebben, zodat er waardevol talent en expertise aan het bedrijf wordt toegevoegd.

We hebben verschillende partnerschappen met leidende verenigingen die mensen met een handicap ondersteunen, waaronder AviqFederation Francophone des Sourds de BelgiqueDiversicomVercida.

Ook dit jaar neemt GSK in mei deel aan de 'DuoDays' in samenwerking met Aviq; Meerdere personen met een handicap starten een stage gedurende 1 tot 5 dagen. Ze werken zij aan zij met een GSK-buddy. Dit is een kans voor hen om een ​​sector, een bedrijf  te ontdekken en een nieuw leerpad te starten of om vooruitgang te boeken in hun professionele carrière of het zoeken naar werk.

We doen er ook alles aan om werknemers te behouden en steunen diegenen die tijdens het werken bij GSK een handicap krijgen.

In 2018 hebben we besloten ons budget voor de Belgische gemeenschapspartnerschappen te wijden aan CAP 48. We ondersteunen ook een proefschrift over hoe sport de reïntegratie van minder valide mensen in het sociale leven zou kunnen helpen.

Close accordion