Beleid, codes en standaards

Informatie over onze gedragscodes, openbaar beleid en andere informatie over rapportering.

Gedragscode van GSK

Anti-corruptieprogramma ABAC

Het anti-corruptieprogramma ABAC (Anti-Bribery and Corruption) maakt deel uit van het antwoord van GSK op de bedreiging van en het risico op omkoping en corruptie. Tot het programma behoort het ABAC-handboek, dat is opgesteld om interne en externe partijen inzicht te verschaffen in het risico op corruptie en de verantwoordelijkheden van de mensen om zowel vastgestelde als vermeende corruptie actief te bestrijden, vast te leggen.

Anti-corruptierichtlijnen voor partners

Alle derden die GSK inschakelt, ontvangen richtlijnen om hen bewust te maken van ons beleid inzake bestrijding van omkoping en corruptie en wat we van hen als onze businesspartners verwachten.