Family group

Onze missie en strategie

Onze missie is mensen te helpen meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven.

Dat is wat wij mensen bieden met onze innovatieve geneesmiddelen en vaccins. Maar ook met onze initiatieven voor verbetering en verfijning van de gezondheidszorg, waarbij wij zoeken naar een vernieuwende samenwerking met diverse partners. Want het gaat ons om de gezondheidswinst voor iedere individuele partiënt. Wanneer hij of zij optimaal kan doorgaan met zijn of haar leven, spreken wij van een succes.

Door verantwoord te ondernemen en te garanderen dat onze waarden volledig geïntegreerd zijn in onze bedrijfscultuur en onze besluitvorming, kunnen we beter voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen.

Werken aan een gediversifieerd bedrijf

Ons doel

We hebben meer evenwicht gebracht in ons bedrijf en onze productportefeuille zodat we een duurzame verkoopsgroei kunnen waarmaken. Dit hebben we opgebouwd rond onze drie bedrijfstakken, namelijk Pharmaceuticals, Vaccines en Consumer Healthcare.

Onze prioriteiten

  • Succesvolle lancering en commercialisering van nieuwe producten uit de pipeline

Meer waardevolle producten afleveren

Our mission and strategy

Ons doel

We hebben onze O&O-afdeling vernieuwd zodat ze beter in staat is om een productlijn te ondersteunen die voor patiënten en gezondheidswerkers waardevolle verbeteringen oplevert op het vlak van behandelingen.

GSK beschikt over grote O&O-centra in België, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje en China. In België zijn er drie vestigingen voor onderzoek, ontwikkeling en productie van vaccins, namelijk in Rixensart, Waver en Gembloux.

Hoogtepunten

  • Tot op heden werden in België 30 vaccins ontwikkeld. Hun naam eindigt meestal op ‘-rix’ (vb. Rotarix), wat verwijst naar de vestiging van GSK in Rixensart.
  • GSK streeft ernaar nieuwe manieren om onderzoek te verrichten te stimuleren en stelt daarom twee laboratoriumruimten ter beschikking van externe wetenschappers en academici. Die Open Labs bevinden zich in Tres Cantos in Madrid en in Afrika en zijn bedoeld om nieuwe, betere, veiligere en betaalbare geneesmiddelen te ontwikkelen voor aandoeningen in ontwikkelingslanden.

Het operationeel model vereenvoudigen

Ons doel

Naarmate ons bedrijf een andere vorm aanneemt, passen we onze werkwijze aan zodat we minder complex en efficiënter worden.

Zo komen er middelen vrij die we elders in het bedrijf kunnen aanwenden.

Verantwoord ondernemen

Ons doel

Verantwoord ondernemen is een essentieel onderdeel van onze strategie, en hoe we succes boeken is even belangrijk als wat we bereiken. Door te garanderen dat onze bedrijfscultuur en onze besluitvorming doordrenkt zijn van onze waarden, kunnen we beter voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen.

Hoogtepunten

  • GSK levert een vierde van de vaccins ter wereld. 
  • Ongeveer 40% van alle kinderen ter wereld is tegen minstens één ernstige ziekte gevaccineerd met een vaccin van GSK.
  • 99% van de productie van GSK in België wordt geëxporteerd. Dit stemt overeen met 1,2 miljard doses vaccins, verdeeld naar 173 landen, waarvan meer dan 80% naar ontwikkelingslanden
  • GSK is de belangrijkste leverancier van vaccins voor UNICEF & GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation). Als onderdeel van ons streven naar een betere toegang tot geneesmiddelen zijn we van plan de komende jaren het volume vaccins dat we leveren aan GAVI te verzevenvoudigen.
  • 1/3 van onze nieuwe kandidaat-vaccins in ontwikkeling richt zich op aandoeningen die vooral voorkomen in ontwikkelingslanden, waaronder de drie infectieziekten die de WGO als prioriteit beschouwt: hiv, malaria en tuberculose. Het malariavaccin wordt in België ontwikkeld.
  • 1e farmaceutisch bedrijf dat de AllTrials-campagne voor transparantie over onderzoek onderschreef.
  • GSK zet zich ook in voor het verbeteren van de beschikbaarheid van geneesmiddelen en vaccins in ontwikkelingslanden en voor het opzetten van een medische infrastructuur. Ons bedrijf is er dan ook trots op dat het voor de vijfde keer op rij op nummer 1 staat in de onafhankelijke 'Access to Medicines Index'.