Skip to Content Skip to Search

Artsen

Artsen zijn onmisbaar voor onze organisatie en onze missie om mensen te helpen meer te doen, zich beter te voelen, langer te leven.

We rekenen op de expertise en het inzicht van artsen en andere gezondheidswerkers om de behoeften van patiënten te begrijpen en ons te helpen nieuwe behandelingen te ontwikkelen die het best aan die behoeften tegemoetkomen. 

We voeren nieuwe manieren in voor artsen om te werken bij GSK O&O (onderzoek en ontwikkeling) of Medisch Departement, waarbij we ernaar streven de juiste en beste mensen aan te trekken, die ons willen helpen om de manier waarop we omgaan met professionals uit de gezondheidszorg te veranderen.

Artsen en medisch onderzoekers die onze doelstelling delen om mensen over de hele wereld te helpen, vinden bij GSK een hele reeks mogelijkheden. Door deel uit te maken van onze wereldwijde business krijgen artsen de kans om nog meer mensen te bereiken.

Carrièremogelijkheden

In O&O (onderzoek en ontwikkeling) helpen onze klinische onderzoekers de kloof tussen bench-side wetenschap en geneeskunde te overbruggen. Ze brengen kennis van de patiënten en hun behoeften mee bij de ontdekking en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen om grote uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken, zoals antibioticaresistentie, aandoeningen van de luchtwegen en auto-immuunziekten. 

Onze artsen van het Medisch Departement zijn de experts van onze geneesmiddelen en een waardevol onderdeel van onze business. In landen waar onze geneesmiddelen en vaccins op de markt worden gebracht, helpen deze professionals ervoor te zorgen dat voorschrijvers het correcte gebruik van onze geneesmiddelen goed begrijpen.

Van toonaangevende deskundigen tot pas afgestudeerde artsen, we bieden ze allemaal de kans om verschillende functies te bekleden, zelfs wereldwijd, in alle takken van de geneeskunde en in elke fase van hun carrière.

Interactie met patiënten

Sommige van onze artsen combineren hun werk bij GSK met hun consultaties of zullen op een dag weer helemaal voor hun praktijk kiezen. Velen deden ook hun voordeel met onze wereldwijde ontwikkelings- en leiderschapsprogramma’s, inclusief ons Future Leaders Programme en onze medische beurzen.

Onze artsen nemen een vooraanstaande plaats in bij de toonaangevende veranderingen die we invoeren in onze werkwijze. Deze veranderingen zullen onze relatie met de wetenschappelijke en medische wereld positief beïnvloeden en ervoor zorgen dat we tegemoetkomen aan de behoeften van de patiënten en aan de bredere verwachtingen van de samenleving