Klinische studies

In België voeren we klinische proeven uit in de verschillende therapeutische domeinen van de GSK-pijplijn. Al vele jaren voeren wij met succes vaccinatieproeven uit in samenwerking met onze vaccinatiepartners. Wij hebben ook een relatief hoog volume vroege-faseonderzoeken in België en een groeiend aantal onderzoeken in de oncologie.

Toegang tot al onze proefgegevens wereldwijd

Un scientifique écrit sur une feuille dans un laboratoire

Kom meer te weten over ons klinisch onderzoeksproces

Klinische studies zijn onderworpen aan strenge regels. Overheidsinstellingen en GSK's Global Safety Board (GSB) controleren het verloop van elke studie.

Een plan voor klinische ontwikkeling bestaat over het algemeen uit drie fasen. Soms is een vierde fase nodig als:

  • we denken dat we het geneesmiddel kunnen verbeteren;
  • we vragen van de toezichthoudende instellingen moeten beantwoorden.

Geneesmiddelen controleren na de lancering

Ons Global Safety Board (GSB), met aan het hoofd onze Chief Medical Officer en bestaande uit ervaren artsen en wetenschappers, staat in voor de controle, samen met de gezondheidsautoriteiten die de commercialisering van het product hebben goedgekeurd.

Het heeft onder meer als taak om de informatie over de veiligheid van onze producten na te gaan aan de hand van rapporten van patiënten en voorschrijvers die het geneesmiddel gebruiken.

Alle beslissingen van het Global Safety Board gaan ervan uit dat de voordelen van onze geneesmiddelen en vaccins absoluut moeten opwegen tegen eventuele risico's. We blijven de respons van patiënten op onze geneesmiddelen controleren via rapporten en via het overheidssysteem van geneesmiddelenbewaking. We volgen deze informatie om ons een compleet beeld te vormen van de doeltreffendheid van het nieuwe geneesmiddel. We hebben ook aandacht voor eventuele bijwerkingen die pas naar boven komen naarmate meer patiënten de behandeling krijgen.

Rapporteer een bijwerking

Voor België

Gelieve bijwerkingen te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten via de specifieke procedure op de website http://www.fagg-afmps.be of aan GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. op het nummer +32 (0)10 85 85 00

Voor Luxemburg

Gelieve bijwerkingen te melden aan Ministère de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg (Division de la Pharmacie et des Médicaments op het faxnummer +35 (0)2 24795615 of via post) of aan het Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine (faxnummer +33 (0)3 83 32 33 44 of crpv@chu-nancy.fr) of aan GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. op het nummer +32 (0)10 85 85 00.