Frauduleuze rekrutering via internet

Waarschuwing tegen frauduleuze rekrutering via internet

Onze aandacht werd gevestigd op de frauduleuze activiteiten van personen die zich voordoen als rekruteringsbureaus of GSK-werknemers. De fraude bestaat uit het sturen van een verzoek om persoonlijke informatie, het aanbieden van een job en/of het afdwingen van kosten voor rekrutering-gerelateerde accommodatie of voorbereidingssessies voorafgaand aan een sollicitatiegesprek of beoordeling.

We willen duidelijk stellen dat GSK nooit van kandidaten verlangt dat ze tijdens een rekruteringsproces betalen. Als je een echt werkaanbod van ons krijgt, of het aanbod nu rechtstreeks door GSK of via een uitzendbureau wordt gedaan, hoef je geen geld te betalen voor administratiekosten. We raden je ook aan geen persoonlijke of financiële gegevens bekend te maken aan iemand die je niet kent.

Zo herken je frauduleuze communicatie

Recruiters voor GSK zullen nooit naar enige vorm van betalings- of bankgegevens vragen. Ze kunnen naar het volgende vragen tijdens een formeel sollicitatiegesprek of na aanvaarding van een aanbod:

  1. Paspoortinformatie
  2. Persoonlijke identificatie zoals je nationale verzekeringsnummer, sofinummer enz.

Daarnaast moet je rekening houden met het volgende om de geldigheid van een communicatie te bepalen:

  • Staan er grote spelfouten of grammaticale fouten in de communicatie?
  • Wat is het e-mailadres van de afzender? Ligt dit in lijn met eerdere communicaties? Het GSK e-mail formaat is 'initial.name@gsk.com'. Als je gecontacteerd wordt via een LinkedIn in-mail, bekijk dan het volledige profiel van de recruiter die het bericht verstuurt om de legitimiteit van het profiel te controleren.
  • We kunnen gebruik maken van derden om wervingsactiviteiten te ondersteunen. Je moet de naam van het bedrijf op internet opzoeken als je een bericht ontvangt van een niet-GSK e-mailadres om hun betrouwbaarheid te controleren.
  • Wie verstuurt de e-mail? Als de e-mail afkomstig is van een leidinggevende van het bedrijf, moet je dit melden via onderstaande contactgegevens
  • Word je een functie aangeboden zonder een formeel gesprek? Dit duidt op frauduleuze communicatie.

Mogelijk frauduleuze e-mails melden

Als je twijfelt over de legitimiteit van een communicatie die je hebt ontvangen, neem dan contact op met: uk.corporate-security@gsk.com.

Geef zoveel mogelijk informatie over de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd en de communicatie die je hebt ontvangen.