Milieu

Om ziekte voor te blijven en een echte impact op de menselijke gezondheid te hebben, moeten we breed en diep kijken naar de onderlinge verbanden tussen klimaat, natuur en gezondheid.

We zetten ons in voor een netto nul, natuurpositieve, gezondere planeet, met ambitieuze doelen voor 2030 en 2045.

Wetenschappelijk bewijs toont steeds meer aan hoe klimaatverandering en natuurverlies de wereld en de menselijke gezondheid beïnvloeden. Zo wordt de menselijke gezondheid bedreigd door luchtvervuiling, ziekten die van dier op mens overgaan en bedreigingen voor de waterveiligheid. Klimaat- en natuurveranderingen stellen de veerkracht van de gezondheidszorg op de proef.

Als wereldwijde leider op het gebied van biofarmaceutica is het aanpakken van onze impact op het milieu van fundamenteel belang voor ons doel. Daarom hebben we ambitieuze klimaat- en natuurdoelen gesteld.

Wind turbines in a field

Klimaat

Tegen 2030 zullen wij nul netto klimaateffecten hebben.

Onze doelstellingen op vlak van energie zijn:

 • uitstoot van alle activiteiten tegen 2030

  Netto 0
 • hernieuwbare elektriciteit tegen 2025

  100%

Om deze doelen te bereiken hebben we het Energy Reduction & Transition Program opgezet: Het is een meerjarig investeringsplan. Oude gebouwen worden vervangen of ingrijpend gerenoveerd met nieuwe, efficiëntere technologieën. Andere units worden continu geoptimaliseerd om hun energieprestaties te verhogen.

In de afgelopen 5 jaar heeft het programma ons in staat gesteld om de CO2-uitstoot van onze Belgische vestigingen met 20% te verminderen en tegelijkertijd het bedrijf verder te ontwikkelen. Sinds de lancering van het programma in 2020 hebben we ons energieverbruik op onze Belgische sites met 12,5% verminderd.

Wij zijn ondertekenaar van de Carbon Conventions van de Waalse regering. Het gaat om contracten tussen het Waals Gewest en bedrijven die zich sinds 2002 ertoe verbinden hun energie-efficiëntie ambitieus en duurzaam te verbeteren, hun CO2-uitstoot te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen.

Duurzame mobiliteit op het werk

Wij hebben een duurzaam mobiliteitsbeleid ingevoerd met de bevordering en invoering van structuren om het reizen per fiets, carpooling en openbaar vervoer aan te moedigen. Er is een groot elektrisch laadstation geïnstalleerd voor bedrijfswagens. Daarnaast organiseren we regelmatig evenementen, zoals het lentefietsfestival en de Mobiliteitsweek.

Water

Tegen 2030 zal wij een netto positief effect op de natuur hebben.

Onze doelstellingen op vlak van water zijn:

 • het totale waterverbruik tijdens onze activiteiten tegen 2030 verminderen

  20%
 • goed waterbeheer op alle locaties tegen 2025

  100%

Op onze Belgische sites, in 2023 hebben we ons waterverbruik met 77.000 m3 kunnen verminderen, wat neerkomt op een daling van 4%. Deze prestatie werd mogelijk gemaakt door een reeks optimalisatieprojecten.

Om ons doel te bereiken, zullen we de beste technologieën gebruiken en de reinigingsprocessen van onze productie-eenheden optimaliseren om het verbruik te verminderen.

Bovendien willen wij de natuurlijke watercyclus sluiten door de hoeveelheid verharde oppervlakken te verminderen en door op het terrein vijvers aan te leggen om het regenwater in het grondwater te laten infiltreren.

Afval

Tegen 2030 zal al ons afval worden gerecycleerd en hergebruikt.

Onze twee belangrijkste pijlers in afvalbeheer:

 • afvalvermindering in de toeleveringsketen tegen 2030

  10%
 • operationeel afval, inclusief plastic voor eenmalig gebruik tegen 2030

  Geen

Tussen 2020 en 2023 hebben we ons afval op onze Belgische sites met 816 ton verminderd, wat neerkomt op een daling van 13%. We zetten ons in om ons afval op verantwoorde wijze te beheren en al meer dan 20 jaar wordt ons afval niet naar de stortplaats gestuurd (Zero Landfill).

Er zijn meer dan 30 verschillende afvalstromen aanwezig op onze locaties. Onze strategie is in de eerste plaats om de hoeveelheid afval te verminderen, vervolgens om te hergebruiken en ten slotte om te recyclen.

Enkele van de initiatieven die in onze vestigingen in België worden uitgevoerd:

Enkele van de initiatieven die we reeds in België genomen hebben:

 • Recycling van kleding uit productiezones
 • Selectieve inzameling en recycling van doppen van drankflessen
 • Eindverpakking in karton voor bepaalde afdelingen
 • Vermindering van plastic voor eenmalig gebruik voor een aantal cateringproducten
 • Optimalisering van de recycling van industrieel glas (laboratoriumglaswerk)
 • Sigarettenpeuken

Biodiversiteit

Ons doel is om tegen 2030 een positieve impact te hebben op de biodiversiteit in al onze Belgische vestigingen.

De Belgische sites zijn al meer dn tien jaar gecertificeerd als een “natuurnetwerk”. 27% van onze sites zijn groene ruimten, met inbegrip van bosgebieden, bloemenweiden, grasperken, etc. We breiden deze ruimte voortdurend uit om de natuur weer centraal te stellen op onze terreinen.

Zo hebben wij op onze locaties grote habitatgebieden voor bedreigde diersoorten in beboste gebieden die tegelijkertijd dienst doen als recreatiegebied voor ons personeel. Onze inspanningen worden uitgevoerd onder leiding van erkende lokale en internationale experts, zoals Natagora.