Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk ondernemen

Bij GSK laten we ons leiden door ons doel om wetenschap, technologie en talent samen te brengen om samen ziekte voor te blijven. Bij de verwezenlijking van dit doel houden we rekening met de gevolgen op sociaal, milieu- en governancegebied bij alles wat we doen, van het laboratorium tot bij de patiënt.

Onze aanpak om een verantwoordelijk bedrijf te zijn

We weten dat we ziekte op de juiste manier moeten voorblijven. Dit betekent dat we ons bewust moeten zijn van de manier waarop we dingen doen en de impact die we hebben op de wereld om ons heen - hoe groot of klein ook - terwijl we ernaar streven de positieve invloed van de producten die we leveren te maximaliseren.

Centraal in ons objectief staat een bepalende factor: het leveren van impact op de gezondheid op grote schaal. Ons plan is om in de komende 10 jaar een positieve impact te hebben op de gezondheid van 2,5 miljard mensen wereldwijd. Handelen als een verantwoordelijke onderneming door rekening te houden met sociale, milieu- en governance-aspecten ondersteunt duurzame prestaties en groei op lange termijn; bouwt vertrouwen op bij al onze belanghebbenden; vermindert risico's voor onze activiteiten en maakt het mogelijk een positieve sociale impact te realiseren.

Wat we doen om verantwoordelijk te handelen

Onze zes aandachtsgebieden

Zes gebieden van verantwoord ondernemen :

prijszetting en toegang tot medicijnen; wereldwijde gezondheid en gezondheidsbescherming; diversiteit, gelijkheid en inclusie; milieuduurzaamheid; productbeheer en ethische normen.

Prijszetting en toegang
Wij maken onze producten betaalbaar en beschikbaar voor meer mensen over de hele wereld door verantwoorde prijszetting, strategische toegangsprogramma's en partnerschappen.
Wereldwijde gezondheid en gezondheidsbescherming
Wij zetten ons in om onze wetenschap, onze partnerschappen en de kennis die we hebben opgedaan bij het aanpakken van 's werelds grootste gezondheidsuitdagingen te gebruiken om de gezondheid wereldwijd te verbeteren.
Diversiteit, gelijkheid en inclusie
Ons werk ondersteunt de gezondheid van alle soorten mensen. Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van onze diverse patiënten, hebben we diversiteit nodig in onze klinische onderzoeken en moeten we onze eigen mensen ondersteunen om zich te ontplooien als onderdeel van een inclusief team.
Duurzaamheid
Wij werken aan een netto nulimpact op het klimaat en een netto positieve impact op de natuur tegen 2030, in onze volledige waardeketen.
Productbeheer
Het waarborgen van de kwaliteit, veiligheid en betrouwbare levering van onze producten is essentieel voor ons doel om wetenschap, talent en technologie te verenigen om samen ziekte voor te blijven.
Ethische normen
Onze cultuur leidt onze mensen om het juiste te doen en te reageren op eventuele zorgen die ze hebben.