Skip to Content Skip to Search
Responsibility hero_Richard Dumam
Richard Dumam

HIV Cure Center

Verantwoordelijkheid

Wij ondernemen op een verantwoorde manier

Vertrouwen is essentieel voor het bereiken van ons doel, namelijk de kwaliteit van het menselijk leven verbeteren door mensen te helpen meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven. Vertrouwen hangt op zijn beurt af van verantwoord zakendoen. Wij zijn 13 verplichtingen aangegaan op drie kerngebieden om dit te ondersteunen.

Onze missie is om mensen helpen meer te doen, zich beter te voelen, en langer te leven.

Door met

wetenschap en technologie gezondheidsnoden aan te pakken

Door onze producten

betaalbaar en beschikbaar te maken

Door een

moderne werkgever te zijn

Door op een verantwoorde manier te ondernemen

Hoe we onze vooruitgang rapporteren

Een samenvatting van de vorderingen ten opzichte van onze toezeggingen is hier te vinden, meer details zijn te vinden in ons jaarverslag.

Duurzame ontwikkeling

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN bieden een visie voor het beëindigen van armoede, honger, ongelijkheid en het beschermen van de natuurlijke grondstoffen van de aarde tegen 2030. Om deze ambitie waar te maken, moeten de privésector, regeringen en het maatschappelijk middenveld hun rol spelen en op nieuwe en innovatieve manieren samenwerken.

Als  wetenschappelijk geleid wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg kunnen wij de belangrijkste bijdrage leveren aan Doelstelling 3, Goede gezondheid en welzijn. Door de omvang en aard van onze activiteiten dragen wij ook bij aan een aantal doelstellingen van de VN via onze dagelijkse activiteiten. Voor voorbeelden van hoe wij bijdragen aan de SDG's kunt u onze SDG-factsheet (PDF - 195 KB) downloaden.

Onze bestuursstructuur

Ons Corporate Responsibility Committee (CRC) op directieniveau houdt toezicht op onze verantwoorde bedrijfsactiviteiten. Het komt vier keer per jaar bijeen om richtlijnen op hoog niveau te geven en de prestaties te evalueren tegen onze toezeggingen.

Het beheer van de belangrijkste niet-financiële risico's wordt geregeld door onze Audit and Risk Committee. Het Audit and Assurance team ondersteunt deze commissie door een onafhankelijk oordeel te geven aan de Raad van Bestuur en het senior management over hoe risico's worden beheerd in de hele onderneming in overeenstemming met een overeengekomen Assurance Plan.

Inclusie en diversiteit

Wij geloven sterk in inclusie en diversiteit. Het is niet alleen de juiste manier om zaken te doen, maar het leidt ook tot zakelijk succes - het ontsluit het enorme potentieel van de verschillende kennis, vaardigheden, ervaringen en stijlen van onze mensen, en het vergroot ons vermogen om in te spelen op de uiteenlopende behoeften van onze patiënten en consumenten.

Bij GSK verwachten we dat iedereen meewerkt aan het creëren van een eerlijke en inclusieve werkomgeving waar diversiteit en individualiteit worden omarmd, waar iedereen het gevoel heeft erbij te horen en zijn beste en meest authentieke zelf naar het werk kan brengen.

Bezoek de website van GSK Global voor meer informatie over onze wereldwijde toezeggingen op het gebied van inclusie en diversiteit vanaf 2020.

Milieu

In november 2020 hebben wij ambitieuze nieuwe milieuduurzaamheidsdoelstellingen aangekondigd. Tegen 2030 willen we een netto nulimpact hebben op het klimaat en een netto positieve impact op de natuur. Lees meer over onze mondiale milieuaanpak op de website van GSK Global.