GSK België

Contacteer ons

Belgische kantoren

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA/NV

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.
Avenue Fleming, 20
1300 Wavre
België
Tel : +32 10 85 85 00

GlaxoSmithKline in Groothertogdom Luxemburg

Representative office of GlaxoSmithKline in Grand Duchy of Luxembourg
Rue du puits romain, 21
8070 Bertrange
Luxemburg

GlaxoSmithKline Biologicals SA

Operation office:
Avenue Fleming 20
1300 Wavre
Belgique
Tel: +32 10 85 51 11

Registered office:
rue de l’Institut 89
1330 Rixensart
Belgique
Tel: +32 2 656 81 11

Meer informatie over onze locatie

Contact opnemen met onze verschillende afdelingen

De hieronder vermelde e-mailadressen zijn beperkt tot de vermelde contactpersonen. Als een e-mail om een andere reden naar een van deze e-mailadressen wordt gestuurd, wordt er geen vervolgactie ondernomen.

Als u voor ons wilt werken of contact wilt opnemen met onze afdeling Personeelszaken, zie onze rubriek Carrières. Gezien de omvang van ons bedrijf en het grote aantal aanvragen, reageren we niet op ongevraagde sollicitaties. Wij danken u voor uw begrip.

Indien u een onderzoeker bent: Voor alle verzoeken om wetenschappelijke samenwerking, gelieve contact op te nemen met vaccinespartnering@gsk.com.

Als u een apotheker bent:

 • Voor bestellingen van onze geneesmiddelen op recept en/of vaccins, gelieve contact op te nemen met be.orderdesk@gsk.com
 • Voor klachten over de kwaliteit van een van onze geneesmiddelen en/of vaccins kunt u contact opnemen met be.qa@gsk.com

Als u een dokter bent: Voor alle medische vragen, gelieve contact op te nemen met be.medinfo@gsk.com

Bent u journalist? Voor vragen over de media kunt u contact opnemen met be.media@gsk.com

Privacy contact informatie

Op onze internationale website vindt u de contactgegevens van GSK-bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die elk als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking optreden.

Als u contact wilt opnemen met de GSK Data Protection Officer of met een van de genoemde GSK-bedrijven, gebruik dan de contactgegevens op de pagina.

Onze privacyverklaring beschrijft hoe GSK omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens bij de afhandeling van uw vraag, klacht of melding van een bijwerking. U kunt deze privacyverklaring, die u bij het verzamelen van uw persoonsgegevens heeft gekregen, raadplegen door op deze hyperlink te klikken.

Rapporteer een bijwerking

Voor België: Gelieve bijwerkingen te melden aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten via de specifieke procedure op de website http://www.fagg-afmps.be of aan GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA/NV op het nummer +32 (0)10 85 85 00.

Voor Luxemburg: Gelieve bijwerkingen te melden aan Ministère de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg (Division de la Pharmacie et des Médicaments via post) of aan het Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine (crpv@chu-nancy.fr) of aan GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA/NV op het nummer +32 (0)10 85 85 00.

GSK Speak up

Onze GSK Speak up integrity lines zijn wereldwijd beschikbaar om mogelijke inbreuken op wettelijke of reglementaire verplichtingen, financiële fraude of andere mogelijke inbreuken op de code en het bedrijfsbeleid van GSK te melden.

Onze regels voor sociale netwerken

Wij willen dat onze sociale netwerken een veilige en fijne omgeving zijn waar iedereen opmerkingen kan plaatsen, vragen kan stellen en kan interageren met onze inhoud en met andere gebruikers. Bovendien beheren wij deze kanalen in overeenstemming met het regelgevingskader waarin wij opereren. Bijgevolg behouden wij ons het recht voor om berichten, afbeeldingen, foto's, video's, opmerkingen of andere inhoud te verwijderen die :

 • mogelijk lasterlijk of denigrerend zijn,
 • inbreuk maken op het auteursrecht of de intellectuele eigendomsrechten van anderen,
 • illegale activiteiten goedkeuren of promoten,
 • misleidend, frauduleus of bedrieglijk zijn,
 • vulgaire, discriminerende of intimiderende taal gebruiken,
 • spam vormen of bedoeld zijn om de kanalen technisch te verstoren,
 • melding maken van geneesmiddelen op recept of de bijwerkingen daarvan,
 • persoonlijke informatie over een persoon of zijn gezondheidstoestand bekendmaken,
 • bijwerkingen van geneesmiddelen onthullen (zie advies hierboven over vermoedelijke bijwerkingen),
 • ongeoorloofd medisch advies bieden,
 • geen verband houden met het bericht waaronder de content verschijnt,
 • reclame maken voor een ander product of dienst.

Hoewel wij dit liever niet doen, behouden wij ons ook het recht voor om personen die herhaaldelijk inhoud publiceren die overeenkomt met het bovengenoemde type inhoud, van onze kanalen te weren.