Ethische normen

Overeenkomstig onze bedrijfscultuur willen we dat onze mensen zich ethisch correct gedragen, correct handelen en doen wat nodig is in situaties die ze niet aanvaardbaar vinden. Het is belangrijk dat al onze mensen die waarden naleven, en we verwachten hetzelfde van onze leveranciers.

GSK-werknemers ondersteunen om correct te handelen

We verbinden ons ertoe verantwoord te ondernemen en we verwachten dat iedereen die voor ons - of namens ons - werkt, zich correct gedraagt, in overeenstemming met onze Code.

Alle werknemers van GSK moeten ons 'Working at GSK'-programma doorlopen, waarin we gedetailleerd uitleggen wat ons bedrijf van hen verlangt. Het aanvullende 'Anti-Bribery and Corruption'-programma (ABAC) leert hen alle potentiële risico's van omkoping en corruptie – vooral in betrekkingen met derden – te identificeren en te beheersen, en belangenconflicten te herkennen, te melden en aan te pakken. Bovendien moeten onze werknemers ieder jaar verplicht een gedragstraining volgen waarin we onderstrepen dat pesten in geen enkele vorm toelaatbaar is en we aangeven waar ze terecht kunnen voor ondersteuning en advies.

Alle interne en externe werknemers van GSK kunnen hun bekommernissen aankaarten of met een onafhankelijke vertrouwenspersoon bellen, zonder angst te moeten hebben voor enige gevolgen. We nemen alle bekommernissen zeer ernstig en evalueren elk dossier om te oordelen of een formeel onderzoek vereist is. Indien uit ons onderzoek blijkt dat een werknemer onze regels met de voeten treedt, zullen we op een gepaste manier actie ondernemen.

Samenwerking met professionals in de gezonheidszorg

GSK zet zich in voor openbaarmaking van de betalingen die we doen, omdat we samenwerken met zorgverleners.

‘Global speaker’ programma’s

Als patiënten toegang willen krijgen tot nieuwe medische innovaties, is het belangrijk dat hun zorgverleners over de recentste data beschikken en begrijpen hoe ze die producten moeten gebruiken.

Feedback van zorgverleners leert ons dat ze liefst over nieuwe data en klinische toepassingen op de hoogte worden gebracht via peer-to-peerprogramma's met artsen van over de hele wereld die zelf ervaring hebben met onze medicatie.

Om zorgverleners te helpen nieuwe informatie over onze producten te delen en het klinische gebruik ervan te begrijpen, zullen we in bepaalde gevallen:

  • gerenommeerde artsen met een bewezen expertise een marktconforme vergoeding betalen om voordrachten te houden over de nieuwe wetenschap achter geselecteerde producten van GSK, de ziekten die ze bestrijden en het klinische gebruik ervan, met de bedoeling de producten aan te prijzen
  • zorgverleners een redelijke reiskostenvergoeding betalen (behalve in de VS) om een eenmalige bijeenkomst van GSK bij te wonen waar ze leren over data en klinische expertise
  • rechtstreeks aan de zorgverleners een inschrijvingsvergoeding betalen voor de congressen die ze op afstand bijwonen via webinar/webcast. Zorgverleners die deelnemen aan plaatselijke en internationale conferenties sponsoren we niet

Dit beleid is beperkt tot een selectie van producten in bepaalde landen. Onze mensen zijn opgeleid en voeren controles uit, onder meer om toezicht te houden op de vergoedingen en het gebruikmaken van externe sprekers.

Waar wettelijk toegestaan, zullen we de individuele vergoedingen rapporteren die we elk jaar aan zorgverleners betalen voor het bijwonen van educatieve bijeenkomsten en het verlenen van diensten, zoals spreken op evenementen of deelnemen aan adviespanels. Waar dat niet wettelijk is toegestaan, blijven we de gezamenlijke vergoedingen rapporteren.

Samenwerken aan klinische proeven en onderzoek

Zorgverleners helpen ons bij het identificeren van potentiële vrijwilligers voor klinische proeven, het toedienen van het experimentele geneesmiddel of vaccin aan patiënten, en het verwerken van de resultaten.

Alle zorgverleners die met ons samenwerken aan klinische proeven hebben contracten en worden betaald voor hun werk aan deze klinische proeven. Deze betaling dekt hun tijd, plus de kosten van onderzoeken die zij mogelijk moeten uitvoeren met betrekking tot de geschiktheid van een patiënt en de effectiviteit van de behandeling.

Wij hebben ons ertoe verbonden de onderzoeksbetalingen die aan zorgverleners en aan hun instellingen worden gedaan voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, openbaar te maken.

Transparantie wat betreft betalingen aan HCP's

Wij erkennen het belang van meer transparantie en van het centraal stellen van de patiënt bij elke beslissing die wij nemen. Wij blijven ons inzetten voor de openbaarmaking van de betalingen die wij aan HCP's doen en zijn van plan om onze rapportage van betalingen aan individuele HCP's uit te breiden.

Sinds 2019 rapporteren we, waar dat wettelijk is toegestaan, betalingen op individueel niveau aan HCP's voor het bijwonen van educatieve bijeenkomsten en voor het verlenen van diensten, zoals spreken op evenementen of deelnemen aan adviesraden. Waar bekendmaking op individueel niveau niet wettelijk is toegestaan, zullen we geaggregeerde betalingen blijven rapporteren.

Meer over transparantie in België.

Meer te weten komen