Studentenjobs

GSK Belgium verwelkomt studenten in verschillende afdelingen tijdens de maanden juli, augustus en september.

Young people at a table, taking notes and talking to each other

GSK België biedt studentenjobs aan tijdens zes periodes van twee weken in juli, augustus en september. Studenten kunnen slechts voor één periode van twee opeenvolgende weken worden tewerkgesteld. Zij moeten 18 jaar oud zijn op de dag dat hun tewerkstelling begint en zij moeten in België mogen werken. Kinderen van personeelsleden krijgen voorrang.

Ontdek al onze vacatures

Hoe kunt u solliciteren? Nu het zomerseizoen 2022 voorbij is, zullen we in februari 2023 een nieuwe online wervingscampagne starten. Stay tuned!

Meer te weten komen