Diversiteit, gelijkheid en inclusie

We willen dat GSK een diverse, inclusieve organisatie is die uitmuntend talent aantrekt en behoudt, omdat dit meer mogelijkheden biedt om betere gezondheidsresultaten te creëren voor de patiënten over de hele wereld die vertrouwen op onze geneesmiddelen en vaccins.

Hoe we een meer diverse en inclusieve organisatie worden

We werken hard om een meer inclusief bedrijf te worden in de manier waarop we werken, zowel via onze klinische proeven als via de externe bedrijven waarmee we willen samenwerken. Intern willen we dat GSK een werkplek is waar iedereen zich thuis kan voelen en zich kan ontplooien. We hebben goede vooruitgang geboekt - door jaarlijks nieuwe inclusietrainingen te organiseren (onder meer over hoe discriminerend gedrag kan worden herkend en aangepakt), door een ontwikkelingsprogramma te lanceren voor etnisch diverse werknemers, en door onze wervings- en selectieprocessen te herzien.

 

We bouwen voortdurend aan onze benadering van inclusie en diversiteit voor onze mensen, in de manier waarop we werken en in de gemeenschappen waarin we actief zijn.
CEO and Board Director posing and smiling in front of a window

Emma Walmsley

CEO

Diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen GSK

Wij willen dat GSK een werkplek is waar iedereen zich thuis kan voelen en zich kan ontplooien. Een diverse organisatie op alle niveaus biedt ook meer mogelijkheden om betere gezondheidsresultaten te creëren voor de patiënten die op ons rekenen.

We streven ernaar om op alle niveaus meer proactief te zijn zodat ons personeelsbestand een afspiegeling vormt van de gemeenschappen waarin we werken en mensen aannemen, en zodat ons GSK-leiderschap een afspiegeling vormt van ons GSK-personeelsbestand. In België tellen wij meer dan 80 nationaliteiten onder ons personeel.

Onze jaarlijkse "Global Inclusion Week" viert wat ons uniek maakt. Het is een kans om achter ons bureau vandaan te stappen en als bedrijf na te denken over hoe we gelijkheid stimuleren en onze medewerkers ondersteunen om elke dag hun volledige authentieke zelf naar het werk te brengen.

Als onderdeel van onze Modern Employer agenda werd onze #beyou-campagne gelanceerd om ons in staat te stellen onbewuste vooroordelen ten aanzien van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit, etniciteit of religie van welke aard dan ook te herkennen en te beheersen.

GSK ontwierp ook workshops om het bewustzijn en de ontwikkeling van people managers in de hele organisatie te vergroten en werknemers in staat te stellen een werkplek te creëren die vrij is van discriminatie.

Onze engagementen op het gebied van etniciteit:

We hebben onze rekruteringsprocessen herzien en met een externe partner samengewerkt om ervoor te zorgen dat we de ‘best practices’ toepassen. Dit omvat een verbeterde training voor rekruteringsmanagers voordat het selectieproces begint en een herziening van vacatureteksten en -kanalen om ervoor te zorgen dat we diverse kandidaten bereiken en aantrekken.

We stimuleren een cultuur van openheid en inclusie waarin we ieders identiteit accepteren. Hiervoor biedt het Spectrum-netwerk van medewerkers ruimte voor reflectie en actie met als doel het versterken van een inclusieve werkcultuur.

Het netwerk telt momenteel meer dan 550 medewerkers in België met zowel leden van de LGBTQIA+-gemeenschap als bondgenoten.

In 2022 plaatste de Stonewall-organisatie GSK in de Top Global Employers en kende het ons een Gold Award toe.

Wij werken op alle niveaus binnen onze organisatie aan gendergelijkheid. Met de steun van onze Global Gender Council en onze Women's Leadership Initiative (WLI) werknemersgroep boeken we grote vooruitgang in de richting van onze ambitie om in 2025 voor ten minste 45% vrouwen te zijn vertegenwoordigd in leidinggevende functies. Eind 2021 meldden we een sterke groei in de diversiteit van ons leiderschap en waren we goed op weg om onze ambities te realiseren. 40% van de hogere functies wordt bekleed door vrouwen (tegen 38% in 2020); we zijn er ook trots op dat 50% van de leidinggevende functies wordt bekleed door vrouwen.

In 2013 introduceerden we gerichte individuele en collectieve coaching en sponsoring voor opkomend talent. In 2014 hebben we medewerkers uitgenodigd deel te nemen aan sessies om verborgen barrières te bespreken die genderdiversiteit kunnen belemmeren. In 2018 werd een door medewerkers geleide community (Women Leadership Initiative Employee Resource Group) opgericht binnen GSK Belgium om een meer inclusieve werkomgeving te creëren.

Met de steun van onze Global Disability Council en onze resource-groep voor werknemers, het Disability Confidence Network, werken we hard aan het creëren van een inclusieve werkplek.

Sinds 2020 is GSK een actief lid van de Valuable 500 pledge, een verzameling van 500 wereldwijde bedrijven die zich allemaal inzetten om inclusie van gehandicapte personen op de leiderschapsagenda te zetten. We verwezenlijken de doelstellingen ervan via ons vertrouwensplan voor gehandicapte personen.

We blijven investeren in een toegankelijke werkplek, en onze bekroonde Workplace Adjustment Service is nu beschikbaar voor meer dan 50% van onze mensen.

In 2021 kreeg GSK de “CAP 48 Corporate Citizen of the Year Award”, een erkenning van de inspanningen van het bedrijf en zijn werknemers om dagelijks naar inclusie te streven.

We leiden onze mensen op over vertrouwen in mensen met een handicap als onderdeel van ons lange-termijn, meetbare, strategische plan.

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat mensen met een handicap carrièremogelijkheden bij GSK hebben, zodat er waardevol talent en expertise aan het bedrijf wordt toegevoegd.

We hebben verder verschillende partnerschappen met toonaangevende verenigingen die mensen met een handicap ondersteunen, waaronder AviqFédération Francophone des Sourds de BelgiqueDiversicom.

Ook dit jaar neemt GSK in mei deel aan de ‘DuoDays’ in samenwerking met Aviq. Meerdere personen met een handicap starten er een stage gedurende 1 tot 15 dagen. Ze werken zij aan zij met een GSK-buddy. Dit is een kans voor hen om een ​​sector of een bedrijf te ontdekken en een nieuw leerpad te starten of om vooruitgang te boeken in hun professionele carrière of in het zoeken naar werk.

We doen er ook alles aan om werknemers te behouden en steunen diegenen die tijdens het werken bij GSK een handicap krijgen.

Gelijke beloning

Wij zetten ons al lang in voor eerlijke en gelijke verloning. We voeren per land beoordelingen uit en zorgen ervoor dat alle markten duidelijke richtlijnen, instrumenten en ondersteuning hebben om te zorgen voor gelijke verloning. Als er onverklaarbare verschillen worden geconstateerd, worden deze aangepakt via onze verloningsprocessen.

Leidinggeven door onze acties

Ziekten en medicijnen kunnen verschillende gevolgen hebben voor mensen, afhankelijk van hun ras, etniciteit, geslacht of leeftijd, dus het is van vitaal belang dat we de echte patiëntenpopulatie in onze klinische tests vertegenwoordigen om ons begrip van nieuwe vaccins en medicijnen te vergroten. We doen dit door demografische planning in onze klinische proeven in te bouwen, zodat ze een afspiegeling vormen van de werkelijke bevolking die wordt getroffen door de ziekte die we bestuderen.

We hebben ons ten doel gesteld dat ten minste 75% van onze fase 3-studies in 2022 een demografisch plan in hun opzet moet bevatten.

Wij steunen gemeenschappen over de hele wereld via onze wereldwijde gezondheidspartnerschappen, investeringen in lokale gemeenschappen, reacties op humanitaire noodsituaties en STEM-onderwijsprogramma's voor ondervertegenwoordigde groepen.

Tijdens de Covid-19 pandemie heeft GSK België gemobiliseerd door apparatuur aan ziekenhuizen te schenken en het Belgische testplatform te ondersteunen.

Via ons diversiteitsprogramma voor leveranciers proberen we kansen te bieden aan ondervertegenwoordigde groepen, waaronder vrouwen, etnische minderheden, leden van de LGBTQIA+-gemeenschap, mensen met een handicap en militaire veteranen.

Deze partnerschappen kunnen ook een economische impuls geven aan de bredere gemeenschap. We meten dus niet alleen hoeveel we uitgeven aan leveranciers met verschillende leveranciers, maar kijken ook naar het positieve economische voordeel dat GSK en onze partnerleveranciers opleveren voor de gemeenschappen waarin we allemaal wonen en werken.

GSK is een bedrijf waar iedereen zichzelf kan zijn, en waar diversiteit wordt omarmd en gevierd. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor dat respect en inclusiviteit de kern vormen van onze bedrijfscultuur.
CEO and Board Director posing and smiling in front of a window

Emma Walmsley

CEO

Werknemers stimuleren verandering

Two employees posing and laughing in front of an white background

Onze Employee Resource Groups

Onze Employee Resource Groups (ERG's) organiseren evenementen, workshops en initiatieven waar iedereen welkom is om te leren, bij te dragen en connecties te maken. De hoofdvrijwilligers komen regelmatig bijeen met onze Global Diversity Councils en leden van het GSK Leadership Team om ideeën, prioriteiten en perspectieven te delen.

Onze ERG's omvatten: Women's Leadership Initiative (WLI), Spectrum (LGBTQIA+) en het Disability Confidence Netwok (CDN). We hebben ook ERG's ingesteld die specifiek op etniciteit zijn gericht: EMBRACE, Mosaic, Asia EMBRACE en Crece.

GSK's Global Diversity Councils

We worden gesteund door het fantastische werk van onze gender, LGBTQIA+, Global Ethnicity en Disability Councils. Elke raad wordt voorgezeten door leden van het GSK Leadership Team en bestaat uit leidinggevenden uit het hele bedrijf, evenals vertegenwoordigers van onze Employee Resource Groups.