Skip to Content Skip to Search

Gezondheid, veiligheid en welzijn van de werknemers

Als progressieve onderneming in de gezondheidszorg zien wij het als een prioriteit om onze werknemers te helpen om veilig, gezond en productief te zijn en blijven.

 Bij GSK streven we ernaar een gezond, veerkrachtig, sterk presterend personeelsbestand te hebben, zonder mensen en de planeet schade te berokkenen. Dit doen we door een cultuur te kweken op basis van onze waarden.

Ons engagement inzake veiligheid van de werknemers

Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze werknemers geen lichamelijke letsels oplopen tijdens hun werkactiviteiten. Veiligheid is een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfscultuur. Om te verzekeren dat onze werknemers geen letsel oplopen streven we ernaar incidenten te voorkomen vóór ze kunnen optreden. We zorgen ervoor dat onze werknemers worden opgeleid en bewust worden gemaakt van belangrijke risico's, bijvoorbeeld bij het bedienen van machines of het rijden van de auto.

We vinden het van het grootste belang dat onze werknemers veilig zijn op het werk en onderweg van en naar het werk. We hebben verschillende programma's in de onderneming die thema's zoals hoge veiligheidsnormen, open communicatie, risicobeheer en betrokkenheid van alle werknemers bevorderen.

Nicolas in a launch team meeting for Zoster Shingles, Belgium

Ons engagement inzake welzijn van de werknemers

We erkennen dat de veerkracht van werknemers kan worden aangetast door diverse factoren, gaande van werkbelasting tot stress in het privéleven. We streven er dan ook naar het welzijn van onze werknemers te bevorderen door onze mensen de steun te geven die ze nodig hebben om hun energie op peil te houden en te leren omgaan met stress.

Daarvoor hebben we een aantal programma's gewijd aan gezondheid en welzijn van werknemers en ondersteunende diensten. Ons programma Energy for Performance bijvoorbeeld biedt workshops en opleidingen voor individuele werknemers en teams waarin werknemers worden geholpen om gefocust, energiek en productief te zijn en blijven, zowel op het werk als thuis.

We gaan dan ook een stap verder dan andere multinationale werkgevers door al onze werknemers en hun gezin wereldwijd uitgebreide preventieve gezondheidszorgvoorzieningen aan te bieden via ons programma Partnership for Prevention

Ons engagement inzake duurzaamheid

We werken er hard aan om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, zelfs terwijl we onze onderneming uitbreiden om meer patiënten en klanten wereldwijd te laten genieten van de producten van GSK. In onze duurzaamheidsstrategie hebben we een ambitieus langetermijndoel bepaald voor de hele waardeketen van de onderneming: we willen CO2-neutraal zijn in 2050.

We hebben ambitieuze doelen bepaald om CO2, water en afval in onze waardeketen te beperken – van het winnen van grondstoffen en de impact van onze eigen laboratoria en fabrieken tot het gebruik en de afvoer van onze producten door patiënten en consumenten. Door grondstoffen efficiënter te gebruiken en de milieuproblemen samen met anderen aan te pakken kunnen we kosten verlagen, ons concurrentievermogen vergroten en onze impact op het milieu beperken.