Skip to Content Skip to Search
Siobhan Taub looking at a box of Sensodyne toothpaste on a production line, Maidenhead UK

Onze cultuur en waarden

Onze kernwaarden zijn patiëntgerichte blik, integriteit, respect voor mensen en transparantie. We verwachten dat onze werknemers onze waarden delen en altijd transparant en integer handelen.

We motiveren onze werknemers om onze waarden centraal te stellen bij alle beslissingen die ze nemen vanuit sterk leiderschap, waarbij we mensen kansen geven voor hun persoonlijke ontwikkeling en werknemers belonen voor zowel hoe ze werken als wat ze bereiken. We willen dat iedereen bij GSK trots is op het werk dat hij of zij doet, het bedrijf waarvoor ze werken en het verschil dat ze maken.

Patiëntgerichte blik

We focussen op het individu en doen wat juist is voor patiënten en klanten. We hanteren de strengste ethische normen inzake medische praktijken en toezicht. Bovendien streven we naar een doeltreffend en verantwoord beheer van de toeleveringsketen, wat van het grootste belang is voor onze productieteams om geneesmiddelen en producten van hoogstaande kwaliteit te kunnen bieden aan patiënten en consumenten.

Hiertoe werken we samen met onze partners en klanten, om de gezondheidszorg te verbeteren en nieuwe geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen. Respect kunnen we alleen verdienen als we de tijd nemen om naar kwesties te kijken door de ogen van anderen en producten met een reële toegevoegde waarde te bieden.

Dit doen we door:

 • De behoeften van patiënten en consumenten centraal te stellen in onze research
 • De veiligheid van patiënten en consumenten voorop te stellen 
 • Kwaliteitsvolle producten en betrouwbare leveringen te garanderen

Integriteit

We zetten ons in om integer te presteren. Correct handelen voor onze patiënten en consumenten moet de grondslag vormen van elke beslissing die we nemen. Op die manier tonen we daadwerkelijk integriteit, op elk niveau, elke dag.

Om de normen na te leven die terecht van ons worden verwacht, moeten we in al onze contacten:

 • Legaal en eerlijk handelen, naar de geest van alle wetten, voorschriften en policy’s
 • Werknemers aanmoedigen om dingen te melden als die niet juist aanvoelen of niet overeenstemmen met onze waarden
 • Realistische verplichtingen aangaan en onze beloften nakomen
 • Naar principes zoeken, niet naar uitvluchten
 • Werknemers aanmoedigen om advies te vragen in geval van twijfel

Respect voor mensen

We ondersteunen en inspireren onze collega’s om hen te helpen hun potentieel te volle te ontplooien en grootse dingen te realiseren. Cruciaal hierbij is onze dagelijkse werkcultuur, die op volgende grondslagen is gebaseerd:

 • We zorgen ervoor dat onze werkomgeving veilig is, vrij van intimidatie en pesterij
 • We zoeken, waarderen en maken actief gebruik van andere kennis, perspectieven, ervaring en stijlen die te vinden zijn binnen onze mondiale gemeenschap van werknemers
 • We creëren een atmosfeer van vertrouwen, waarin bekommernissen vrij kunnen worden geuit

Transparantie

Onze business ontwikkelt zich om aan mondiale uitdagingen tegemoet te komen, en dat geldt ook voor onze cultuur, waarvan transparantie integraal deel uitmaakt. Voor ons betekent transparantie dat we eerlijk zijn over wat we doen, hoe we het doen en de uitdagingen waar we voor staan. We staan open voor uitdagingen en discussies en het verbeteren van onze werkwijze, om onze waarden te weerspiegelen.

We streven ernaar dat in praktijk te brengen door:

 • Ervoor te zorgen dat wat we zeggen of schrijven, eerlijk en oprecht is, en niet misleidend of onvolledig
 • Tijdige, relevante en nauwkeurige informatie te verstrekken
 • Overtuiging uit te stralen en initiatief te tonen
 • Belangrijke informatie zo snel mogelijk door te geven
 • 82%

  van onze medewerkers zijn fier om voor GSK Vaccins te werken.

 • 77%

  van de werknemers bevestigde dat de manier waarop we bij GSK Vaccines werken, patiënten, consumenten en klanten in het middelpunt van onze activiteiten plaatst.

 • 85%

  van de werknemers van GSK Vaccines zijn zeer duidelijk over waar ze in hun functie verantwoordelijk voor zijn.