Skip to Content Skip to Search
Matt was a PULSE volunteer; Arthur Butler is an Operations Manager.

Onze medewerkers ontwikkelen

Wij werven de meest getalenteerde mensen aan en behouden ze ook door te investeren in opleidingen en ontwikkeling die aan hun behoeftes zijn aangepast en door op hun sterktes verder te bouwen. Door de manier waarop we leiderschap ontwikkelen, leren onze managers ook hoe ze teamleden kunnen motiveren om zo goed mogelijk te presteren.

Bij GSK vinden we zowel diepgaande expertise als brede kennis en ervaring belangrijk. Wij geloven dat loopbaantrajecten flexibel moeten zijn, en aanpasbaar aan de toekomstige behoeftes van ons bedrijf en de sterktes en ambities van onze werknemers. Voor ons gaat loopbaanontwikkeling over het opbouwen van ervaring en bekwaamheid en wordt deze niet uitsluitend door promotie en bevordering bepaald.

Leermogelijkheden

Wij geloven dat sommige ervaringen er meer toe bijdragen te leren en te groeien dan andere. Door ons op een geplande manier op deze mogelijkheden te richten, kunnen we je bij je professionele ontwikkeling helpen. Wij bekijken leren op de volgende manier:

  • Werkervaring - Ongeveer 70 procent van het leren en groeien gebeurt via ervaring die tijdens het werk wordt opgedaan. Regelmatige beoordelingen met je manager helpen bepalen hoe je je kunt ontwikkelen door je rol uit te breiden of nieuwe projecten aan te nemen. Als onderdeel van je voortdurende ontwikkeling zal je met je manager ontwikkelingsdoelstellingen bepalen die je zullen helpen je volledig potentieel te bereiken.
  • Ontwikkelingsrelaties - Ontwikkelingsrelaties vormen ongeveer 20 procent van ons leren en ontwikkelen. Bij GSK bemoedigen wij de mogelijkheden die je steun en feedback geven door middel van coaching, begeleiding en feedback van je manager en collega's.
  • Formele ontwikkeling - Ongeveer 10 procent van ons leren en ontwikkelen gebeurt via formele ontwikkeling - bijvoorbeeld e-learning, cursussen, klassikale training, artikelen of boeken. Tijdens het leerproces bieden we online steun, tools voor zelfbeoordeling en middelen om je te helpen ontwikkelen. 

Om je te helpen het meeste uit je ontwikkeling bij GSK te halen, verwachten we van je manager dat hij met je samenwerkt om aandachtsgebieden voor je ontwikkeling te bepalen - en dat hij of zij je steunt bij het behalen van je prestatie- en ontwikkelingsdoelen.

Individuele steun

Als fundamenteel onderdeel van je ontwikkeling bij GSK heb je regelmatige, open en eerlijke planningsgesprekken met je manager over je prestaties en ontwikkeling. Deze conversaties gaan vooral over je ambities, vaardigheden, ervaring en ontwikkelingsbehoeftes. Wij zijn vastbesloten om je de steun te geven die je nodig hebt om je te helpen zo goed mogelijk te werken en binnen het bedrijf te groeien.

Gevarieerde loopbaantrajecten

Het is belangrijk te onthouden dat je loopbaan verschillende richtingen kan uitgaan en dat flexibiliteit essentieel is. Het is belangrijk dat je je sterktes en motivaties gebruikt en aan de behoeftes van het bedrijf tegemoet komt om succes te garanderen.

Loopbaanontwikkeling gaat over het opbouwen van je ervaring en bekwaamheidsniveau voor de toekomst. Uiteindelijk worden loopbanen gebouwd op het voortdurend leveren van resultaten, leiderschapshandelingen en het tonen van onze waarden bij GSK.

Jouw bijdrage, ontwikkeling van vaardigheden en passie zullen aanzienlijk aan je loopbaan bij GSK bijdragen.