GSK Vaccines kondigt een transformatieplan aan

5 februari 2020 – GSK heeft vandaag aangekondigd dat het een nieuw tweejarenprogramma opstart ter voorbereiding van de splitsing van GSK in twee nieuwe bedrijven : enerzijds het New GSK, een biofarmabedrijf dat een gemeenschappelijke aanpak beoogt in onderzoek en ontwikkeling (O&O) gerelateerd aan de wetenschap van het immuunsysteem, het gebruik van genetica en nieuwe technologieën, en anderzijds een nieuwe leider in Consumentengezondheidszorg.

Terwijl GSK meer zal investeren in O&O en nieuwe productlanceringen, beoogt dit programma een gemeenschappelijke benadering van O&O voor de divisies Farma en Vaccins, door een betere toewijzing van de middelen en een betere besluitvorming voor toekomstige vaccins en geneesmiddelen. Het programma zal ook efficiëntie in de hand werken.

GSK Vaccines is ‘s werelds grootste vaccinbedrijf en leider in wetenschappelijke innovatie. België speelt een belangrijke strategische rol binnen het wereldwijde netwerk van GSK Vaccines omwille van de aanwezigheid van het hoofdkwartier, maar eveneens van de historische O&O site voor vaccins (Rixensart) alsook ‘s werelds grootste vaccinproductiesite (Waver).

Om te kunnen blijven groeien, om competitief te blijven én klaar te zijn voor de toekomst, stelt GSK Vaccines veranderingen voor die essentieel zijn om de leidende rol van het bedrijf op het gebied van vaccins op lange termijn te vrijwaren. Gedurende de volgende jaren zal GSK de uitgaven voor O&O verhogen om de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe vaccins te versnellen. Om optimaal te beantwoorden aan de wereldwijde vraag naar vaccins wil het bedrijf bovendien verder inzetten op automatisering van zijn productiefaciliteiten om zijn productiecapaciteit te verhogen en verder te investeren in technologie. Zo voorziet GSK €500 miljoen te investeren in de Belgische infrastructuur tijdens de komende drie jaren. Tenslotte zou een vereenvoudiging het bedrijf wendbaarder maken.

Daarom werd vandaag een transformatieplan aan de ondernemingsraad voorgesteld. Verschillende departementen van de Vaccin organisatie in België zouden betrokken zijn bij het transformatieproject, waaronder O&O, productie en kwaliteitsactiviteiten, alsook internationale ondersteunende functies. Dit project zou maximaal 720 mensen kunnen impacteren bij GSK Vaccines in België, waarvan een meerderheid van kaders. Bijkomend zouden 215 tijdelijke contracten mogelijks niet vernieuwd worden.

Patrick Florent, Gedelegeerd Bestuurder van GSK Vaccines in België: ‘Ik begrijp de emotie die deze aankondiging kan veroorzaken bij onze medewerkers die zich elke dag grote inspanningen getroosten om onze vaccins te leveren bij mensen die ze nodig hebben. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk een nieuwe ondernemingsraad plannen en in dialoog gaan met onze sociale partners om de impact van het geplande transformatieproject op onze medewerkers in België verder te onderzoeken. GSK neemt zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van zijn werknemers en zal ervoor zorgen dat de voorgestelde wijzigingen op een verantwoorde manier worden behandeld, in overeenstemming met de waarden van het bedrijf. Tenslotte wens ik te bevestigen dat België strategisch belangrijk blijft voor GSK, dat centraal zal blijven voor de vaccin operaties.’

De sociale partners van GSK werden vandaag op de hoogte gebracht van het plan. Naar verwachting zal de consultatiefase eerstdaags opgestart worden. GSK is van plan om de periode van onzekerheid zo kort mogelijk te houden, in overleg en in samenwerking met de sociale partners.

Over GSK

GSK is een door de wetenschap gedreven wereldwijd gezondheidsbedrijf met een bijzonder doel: mensen helpen meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven. 2 GSK Vaccines, één van de drie divisies van GSK (Vaccines, Pharma en Consumer Healthcare) is ‘s werelds grootste vaccinbedrjif, met een portfolio van meer dan 30 vaccins voor zuigelingen, adolescenten en volwassenen, en een innovatieve pijplijn van 16 vaccins in ontwikkeling. Dagelijks worden meer dan 2 miljoen vaccindosissen geproduceerd en verstuurd naar mensen in 158 landen. In België is GSK het grootste farmaceutisch bedrijf met meer dan 9.000 medewerkers.

Meer informatie op www.be.gsk.com

Mediacontact Tel 010/85.91.13 e-mail : be.media@gsk.com