Skip to Content Skip to Search

Ons onderzoek delen

We verbinden ons ertoe om de resultaten van klinisch onderzoek over onze geneesmiddelen en vaccins bekend te maken, ongeacht of het resultaat positief of negatief blijkt. Bovendien nemen we een meer open houding aan in verband met onze expertise, onze knowhow en ons intellectueel eigendom op het vlak van onderzoek naar verwaarloosde tropische ziekten.

Lees meer over ons engagement inzake transparantie van gegevens en onze initiatieven om de toegang tot ons klinisch onderzoek te verbeteren.

Register van klinische studies

We verbinden ons ertoe om de resultaten van klinisch onderzoek bekend te maken, ongeacht of het resultaat positief of negatief blijkt voor onze geneesmiddelen. We zijn van mening dat dit essentieel is om de medische wetenschap vooruit te helpen. Het is ook de beste manier om gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten te informeren over wetenschappelijke bevindingen in verband met onze geneesmiddelen.

Via onze website met ons register van klinische studies kunnen onderzoekers, medische zorgverleners en het publiek toegang krijgen tot gegevens uit door GSK sponsorde klinische studies.

Bekijk het Register van klinische studies

AllTrials

In lijn met onze verbintenis tot openheid en transparantie maakten we in februari van 2013 onze steun bekend aan de AllTrials-campagne, die oproept tot registratie van klinische studies en het bekendmaken van studieresultaten en klinische studierapporten (clinical study reports, CSR). CSR's zijn de officiële studierapporten die we opstellen om meer details te verschaffen over het design, de methodes en de resultaten van onze klinische studies. Ze vormen de basis voor de informatie die we doorgeven aan de toezichthouders als we een geneesmiddel voorleggen ter goedkeuring voor gebruik bij patiënten.

We hebben ons ertoe verbonden de CSR's van alle nieuwe studies over onze geneesmiddelen te publiceren – zowel geneesmiddelen die de toezichthouder heeft goedgekeurd als die welke net ontwikkeld zijn. Ze zullen voortaan beschikbaar zijn naast de andere studie-informatie in ons online register. Bovendien publiceren we binnenkort ook oude CSR's van klinische studies voor onze goedgekeurde geneesmiddelen die teruggaan tot de oprichting van GSK in 2000. Dit zal over enkele jaren gebeuren en we zullen de rapporten stapsgewijs beschikbaar maken, te beginnen met de CSR's van onze meest voorgeschreven geneesmiddelen.

Patiëntengegevens

Als iemand vrijwillig meewerkt aan een klinische studie verwacht hij dat de studieresultaten dienen om andere mensen te helpen. Een online systeem geeft onderzoekers de kans bij een aantal farmaceutische bedrijven, waaronder GSK, toegang te krijgen tot de gecodeerde patiëntengegevens die verwerkt zitten in de resultaten van de klinische studies. Hopelijk zal het delen van deze gegevens met onderzoekers leiden tot een groter wetenschappelijk inzicht en een betere patiëntenzorg.

Met dit systeem kunnen onderzoekers de studiegegevens meer in detail bestuderen, hun eigen analyses uitvoeren en meer leren over geneesmiddelen en hoe ze optimaal te gebruiken. In de lijn van de wetenschappelijke good practice zullen onderzoekers een onderzoeksplan moeten voorleggen en instemmen met transparantie bij de publicatie van hun werk.