Iedereen gezond

Als farmaceutisch bedrijf dat gebaseerd is op onderzoek krijgen we de kans de gezondheid en het welzijn van miljoenen mensen wereldwijd te verbeteren.

We maken onze producten beter toegankelijk voor iedereen, waar ook ter wereld en ongeacht hun financiële draagkracht, en we streven ernaar ziekten die de kwetsbaarste mensen in deze wereld treffen onder controle te krijgen of uit te roeien.

Toegang tot gezondheidszorg

Een betere toegang tot gezondheidszorg vormt één van de grootste uitdagingen waar de maatschappij voor staat. We gaan actief op zoek naar nieuwe manieren om gezondheidszorg aan te bieden en onze producten toegankelijker en beter betaalbaar te maken voor wie ze nodig heeft, ongeacht waar iemand woont.

Innovatieve prijszetting

In ontwikkelingslanden bieden we bepaalde geneesmiddelen aan tegen prijzen die gebaseerd zijn op de welvaart en de financiële draagkracht van het land, zodat ook de allerarmsten toegang hebben tot onze behandelingen en vaccins. Een voorbeeld hiervan in de toekomst is GSK’s vaccin tegen malaria, RTS,S.

Al 30 jaar werkt GSK aan de ontwikkeling van een vaccin tegen malaria. Deze besmettelijke ziekte doodt jaarlijks tussen één en drie miljoen personen in minder bevoorrechte landen. In 2000 werd een partnership gesloten met het MVI (Malaria Vaccine Initiative) om een vaccin te ontwikkelen.

In juli 2014 heeft GSK een goedkeuringsaanvraag ingediend bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het kandidaat-malariavaccin RTS,S. GSK heeft beloofd dat de uiteindelijke prijs van RTS,S de productiekosten van het vaccin zal dekken en een kleine winstmarge van vijf percent zal opleveren, die we opnieuw zullen investeren in onderzoek en ontwikkeling voor malariavaccins van de tweede generatie of voor vaccins tegen andere verwaarloosde tropische ziekten.

Samenwerkingen aangaan

GSK is ook één van de hoofdleveranciers van medicijnen en vaccins aan belangrijke internationale organisaties. We werken samen met UNICEF en GAVI om de geneesmiddelen en vaccins wereldwijd aan te bieden zodat de prijs geen belemmering vormt. We steunen ook nog steeds het doel van de WGO om polio uit te roeien tegen 2018 door vaccins te leveren aan UNICEF, tot de uitroeiing een feit is.

Access to Medicines Index

GSK voor de zesde keer op rij aan de top van de ATM-index.

Sinds de Access to Medicines (ATM)-index in 2008 in het leven werd geroepen, staan we er ononderbroken aan de top, wat een bewijs is van onze verwezenlijkingen om gezondheidszorg toegankelijk te maken. De Index verschijnt om de twee jaar en biedt een onafhankelijke beoordeling van de inspanningen die farmaceutische bedrijven leveren om de toegang tot geneesmiddelen te verbeteren. Onze recente plaats aan de top van de ATM Index van 2017 - voor de zesde keer op rij - illustreert onze verbintenis op lange termijn om gezondheidszorg wereldwijd toegankelijk te maken.