Onze houding

Onze verbintenis om een verantwoordelijk bedrijf te zijn dat gebaseerd is op waarden, is terug te vinden in alles wat we doen, ook in onze verkoops- en marketingpraktijken, onze lobbying en ons beleid, onze relaties met leveranciers en hoe we onderzoek voeren en daarover rapporteren.

Ethisch gedrag

Ethisch gedrag is een prioriteit voor GSK en we verbinden ons ertoe integer te handelen. We houden er strikte beleidsnormen en complianceprocedures op na voor al onze activiteiten, ook hoe we onze vertegenwoordigers vergoeden, onze geneesmiddelen en vaccins commercialiseren en omgaan met belanghebbenden.

Voor onze complianceprogramma's gelden dezelfde standaards in al onze businessunits in verschillende landen. Die behelzen onze Code of Conduct, die beschrijft hoe al onze medewerkers onze waarden en gedragslijnen moeten toepassen, en onze Global Code of Practice for Promotion and Customer Interactions, die geldt voor alle werknemers in verkoops- en marketingfuncties en ook voor derden die voor rekening van GSK optreden.

research practices

Onderzoekspraktijken

Investeringen in O&O is een kernactiviteit binnen ons bedrijf en bij ons onderzoek hanteren we steeds strenge ethische en kwalitatieve standaards. Of het nu gaat om de patiëntveiligheid tijdens een studie of het noodzakelijke gebruik van een dier voor onderzoek: we passen altijd erkende standaards en principes van goede medische wetenschap, integriteit en ethische waarden toe.

 

12.300

GSK heeft meer dan 12.300 onderzoekers in dienst wereldwijd

 

We streven ernaar eventuele kwesties aan te pakken door open te zijn over ons onderzoek en regelmatig te overleggen met academische wetenschappers, toezichthouders, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

We verbinden ons ertoe om de resultaten van klinisch onderzoek over onze geneesmiddelen en vaccins bekend te maken, ongeacht of het resultaat positief of negatief blijkt. We doen dit door:

  • onze onderzoeksresultaten te publiceren op onze publiekelijk toegankelijke website met ons Register van klinische studies;
  • alle onderzoeksresultaten proberen te publiceren als full papers in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften;
  • onderzoekers toegang te verschaffen tot gedetailleerde gecodeerde patiëntengegevens uit studies;
  • de informatie die publiekelijk toegankelijk is in ons Register van klinische studies uit te breiden.

Kom meer te weten over hoe we ons onderzoek delen via de linken hieronder.