Onze planeet

Om er zeker van te zijn dat we patiënten en consumenten ook in de toekomst van kwaliteitsvolle producten kunnen voorzien, moeten we zorg dragen voor de natuurlijke rijkdommen die we nodig hebben om die producten vandaag te produceren.

We verbinden ons ertoe om de impact op het milieu van onze activiteiten en onze producten tijdens hun levenscyclus te beheren en te verminderen.

We hebben ons ambitieuze doelen gesteld om de hoeveelheid koolstof, water en afval in onze waardeketen te verminderen - van het aanboren van grondstoffen en de impact van onze eigen laboratoria en fabrieken, tot het gebruik en de afvoer van onze producten door patiënten en consumenten.

Our planet

Koolstof

Ons doel op lange termijn is om tegen 2050 een koolstofneutrale waardeketen te hebben. We dringen productiegebonden uitstoot terug en verbinden er ons samen met leveranciers en consumenten toe om de uitstoot als gevolg van het aanboren van grondstoffen en het gebruik van onze producten te verminderen. Bekijk onze koolstofvoetafdruk (PDF).

Water

We hebben berekend dat de totale watervoetafdruk van onze producten 1.540 miljoen m³ bedraagt. Om die impact te verkleinen, verkennen we manieren om waterverbruik in onze waardeketen terug te dringen.

Afval

We werken aan het verwerken en hergebruiken van afval en het opwekken van energie uit afval. In 2017 kwam slechts 4% van de 136.000 ton afval op de afvalstortplaats terecht. We gaan door met het zoeken van manieren om afval te verminderen.