Twee onderzoekers van de universiteiten van Gent en Brussel winnen prijs voor onderzoek in immunologie

Op 21 november 2022 wonnen Maria Le Moine van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en Leslie Naesens van de Universiteit Gent beiden een prijs voor hun onderzoek in de immunologie op het evenement "A Belgian taste of Immunology", georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Immunologie (BIS) en het farmaceutisch bedrijf GSK. Dit evenement illustreert dat de immunologie een belangrijke plaats inneemt als groeiende wetenschap in België, zowel aan de universiteiten als binnen GSK. 

Op 21 november kende de Belgische Vereniging voor Immunologie (BIS) met trots de prijs voor de beste presentatie in onderzoek in immunologie toe aan Leslie Naesens van de Universiteit Gent, in het laboratorium van Bart Lambrecht, voor zijn onderzoeksproject dat gericht is op het begrijpen van de genetische factoren die een risico vormen voor Herpes Simplex Virus (HSV) encefalitis bij jonge kinderen. Maria Le Moine van de Université Libre de Bruxelles (ULB), in het laboratorium van Stanislas Goriely, ontving de prijs voor de beste poster voor haar werk rond het immuungeheugen, dat een centrale rol speelt in de bescherming tegen ziekten, waaronder ook infectieziekten. 

Tijdens dit evenement werden verschillende andere gebieden van de immunologie behandeld door middel van presentaties, waaronder kankerimmunologie, infectie- en vaccinatieimmunologie, en pulmonale en perinatale immunologie. Onderzoekers en wetenschappers uit zowel de academische wereld als de particuliere sector gingen met elkaar in gesprek over deze onderwerpen.   

Bart Lambrecht, Voorzitter van de BIS : "We zijn vereerd om deze prijs uit te reiken aan Leslie Naesens en Maria Le Moine. Hun werk rond genetische risicofactoren voor HSV en de rol van het immuungeheugen helpt om het onderzoek te verfijnen en dichter bij innovatieve behandelingen te komen voor patiënten met immuniteitsziekten. Onze missie als Belgische Vereniging voor Immunologie is om de discipline verder te profileren en de samenwerking tussen wetenschappers uit alle sectoren aan te moedigen om samen te innoveren.” 

Immunologie, een Belgische expertise ontwikkeld door vele spelers  

De Belgische Vereniging voor Immunologie (BIS), opgericht in 1978, is een vereniging van wetenschappers uit heel België met als doel onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de klinische en fundamentele aspecten van de immunologie - de tak van de biologie die zich bezighoudt met de studie van het immuunsysteem - samen te brengen en de ontwikkeling van de immunologie als aparte wetenschappelijke discipline te bevorderen. 

De organisatie van dit evenement en de toekenning van deze prijs toont eens te meer het niveau aan van de Belgische wetenschappelijke talenten en middelen, met name op het gebied van de immunologie. België heeft een lange geschiedenis op het gebied van immunologie. Het land heeft verschillende gerenommeerde immunologen gekend, zoals de Nobelprijswinnaar voor geneeskunde en pionier op dit gebied, Jules Bordet, voor zijn ontdekkingen rond het immuunsysteem in 1919. Deze expertise is gerealiseerd door de ontwikkeling van talrijke benaderingen die het mogelijk hebben gemaakt om vele ziekten te voorkomen of te behandelen. Tijdens de Covid-19-pandemie waren verscheidene BIS-leden zeer actief bij het beheer van de gezondheidscrisis op nationaal niveau. 

Naast de academische wereld ziet België ook de ontwikkeling van bedrijven die gespecialiseerd zijn in immunologie. Binnen GSK heeft onderzoek naar het immuunsysteem in combinatie met genetica en geavanceerde technologieën immers geleid tot de ontwikkeling van tal van behandelingen en vaccins tegen onder meer infectieziekten. 

Jamila Louahed, R&D Manager en Verantwoordelijke van de GSK Rixensart-site : “We zijn trots om het evenement georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Immunologie te ondersteunen. Het toont eens te meer de sterke punten van het Belgische ecosysteem en de innovatiecapaciteit van onze spelers in verschillende takken van wetenschap, waaronder de immunologie. We kijken ernaar uit om in de toekomst meer wetenschappelijke samenwerkingen tussen de publieke en de private sector te zien ontstaan ​​binnen de Belgische biotechvallei.” 

 

Over de Belgische Vereniging voor Immunologie BIS 

De Belgische Vereniging voor Immunologie (BIS) werd in februari 1978 opgericht door onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de klinische en fundamentele aspecten van de immunologie. Vandaag telt de vereniging ongeveer 100 leden van alle grote Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen zoals Sciensano (het vroegere Pasteur Instituut), het de Duve Instituut in Brussel en het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. België heeft een bevoorrechte centrale ligging in Europa, en zijn meertalige status heeft er uiteraard toe geleid dat Belgische wetenschappers veel samenwerkingsverbanden binnen Europa hebben ontwikkeld. Wij geloven echter dat een nationale wetenschappelijke vereniging een belangrijke rol kan spelen in België, als een waardevol instrument om interacties te bevorderen tussen wetenschappers die op dezelfde of nauw verwante gebieden werkzaam zijn. De belangrijkste activiteit van de vereniging is het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst, die gewoonlijk wordt georganiseerd door een van de deelnemende universiteiten of instituten. 

Over GSK 

GSK is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf met als doel wetenschap, technologie en talent te verenigen om samen ziekten te verslaan. GSK wil de komende tien jaar een positieve impact hebben op de gezondheid van 2,5 miljard mensen. Onze gedurfde ambities voor patiënten komen tot uiting in nieuwe doelstellingen om te groeien en onze prestaties te verbeteren. GSK is een bedrijf waar uitzonderlijke mensen zich kunnen ontplooien. In België bevinden zich drie belangrijke vaccinatiesites van GSK (in Waver, Rixensart en Gembloux), waaronder de historische productiesite voor groepsvaccins. Elk van de meer dan 9.000 werknemers in België maakt integraal deel uit van de missie van het bedrijf, en allen zetten zich in om de mensen te helpen die hun vertrouwen stellen in de producten. Binnen GSK doen 1.800 wetenschappers onderzoek om de behandeling van ziekten en gezondheidsstoornissen te verbeteren. 

Perscontact:

Elisabeth Van Damm, Directeur Public Affairs en Externe Communicatie 
+32 478 27 26 41
elisabeth.e.vandamme@gsk.com